26 Haziran 2014 Perşembe

4.Bölüm

Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) döneminde yaşanacak Altınçağ
HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİ VE ALTINÇAĞ
Peygamberimiz (sav)'den aktarılan pek çok hadiste, yeryüzünde İslam ahlakının hakim olacağı bir dönemin yaşanacağına işaret edilmektedir. "Altınçağ" ismiyle bilinen bu dönem, hadislerden de anlaşılacağı üzere "Asr-ı Saadet" benzeri bir devir olacaktır.
İnsanlar Altınçağ'da hayatlarından o kadar memnun olacaklardır ki; bir hadisin ifadesine göre "zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmayacaklar, bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için Allah'tan ömürlerinin uzatılmasını" isteyeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in bir diğer sözünde Altınçağ'daki bu ortam şu şekilde tarif edilir:
… Küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler... İyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE GÖRÜLMEMİŞ BOLLUK OLMASI
Ümmetimde Hz. Mehdi (as) vardır. İnsanlar ona gelecek ve, "Ey Mehdi! Bana da ver, bana da ver!" diyecek; Hz. Mehdi (as) da onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır. (Tirmizi, Fiten, B. 53, H 2223; İbn Mace, Fiten, B 34, H 4083)
Ümmetim içinde Hz. Mehdi (as) olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer, yemişini (gıda ürünlerini) verecek ve insanlardan hiçbir sey saklamayacak (vermemezlik etmeyecek)tir. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır.
(Sünen-i İbn Mace, 10/347)
O zaman ümmetim, iyisi de kötüsü de hepsi de mislini görmedikleri nimetlerle nimetlenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 16)
Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) zamanında, insan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. (Kıyamet Alametleri, s. 164)
Onun devrinde, akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hz. Mehdi (as) hazineleri çıkaracak... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 36)
Muhakkak o zamanda mal çoğalıp su gibi akacak da onu hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 464)
... Yer, içindeki ciğerpareleri olan altın, gümüşü dışarı fırlatıp atmış... (Kıyamet Alametleri, s. 197)
Ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. O kadar ki bir münadiye, "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Hazinedara git sana versin" der. O da "Hz. Mehdi (as)'ın gönderdiğini" söyleyerek, hazinedardan gücü yettiğince mal alır. Fakat sonra pişman olarak "Ben herkesten daha mı muhtacım ki, kimse gitmedi, ben gittim" diyerek aldığı malı iade etmek ister. O zaman hazinedar şöyle der, "Biz verdiğimizi geri almayız."
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)
Hz. Mehdi (as) döneminde) TOPRAK HAZİNELERİNİ ÇIKARACAKTIR. (Mikyaal al-Makaarim Cilt 1, S.46)
(Hz. Mehdi (as) döneminde) Toprağın SAKLI HAZİNELERİ VE MADENLERİ ortaya çıkacaktır. İnsanlar bu hazineleri gerçekten de yerin üzerinde göreceklerdir.
(Bihar-ül Envar, Cilt 52, S.337; E'qd al-Dorar, s.149; Mo'jam Ahaadees al-İmam Mehdi (a.s), Cilt 1 sayfa 230 Sahih Müslim'den aktarıyor.)
(Hz. Mehdi (as) döneminde) GÖKTEN RAHMET YAĞACAKTIR. AĞAÇLAR ÇİÇEKLERLE YÜKLENECEK VE TOPRAK YEŞİLLİĞİNİ sergileyecektir.
(Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 316 Khesaal'dan aktarıyor; Mikyaal al-Makaarim, Cilt 1, Sayfa 101, 247.)
İmam Mehdi (a.s)'ın hükümeti (manevi hakimiyeti) sırasında CADDELER ÇOĞALACAKTIR (yani sokaklar çok büyük ve geniş olacaktır).
(Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 333; Mikyaal al-Makaarim, cilt 1, sayfa 294 Şeyh Tusi (ar)'nin gaybetinden aktarılır.
(Hz. Mehdi (as) döneminde) SELE BOĞULAN IRMAKLAR HER YERE AKACAK VE SU HERKES İÇİN KULLANILABİLİR ve çeşitli olacaktır.
(İküddürer, sayfa 149; Muntakhab al-Asar, sayfa 157)
O çağda (Hz. Mehdi (as) döneminde), BÜYÜK BAŞ HAYVANLARIN SAYISI ARTIŞTA OLACAK ve insanlar onlardan en fazla faydayı çıkaracaklar.
(Tarikh maa Ba'd al-Zuhoor, sayfa 772)
İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))'ın mübarek varlığı nedeniyle, İYİLİK VE NİMETLER KATLANARAK ARTACAKTIR.
(Muntakhab al-Asar, sayfa 157)
O çağda (Hz. Mehdi (as)'ın döneminde, ÇİFTÇİLİK VE TARIM OLABİLECEK EN FAZLA EKİNİ VERECEKTİR. BİR TOHUMDAN 700 TANE SAĞLANACAKTIR.
(Bakara Suresi, 261.Ayet (2/261- Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.) E'qd al-Dorar sayfa 159; Al-Malaahem wa al-Fetan, Bölüm 204, sayfa 97)
ZENGİNLİK OLMASI
Ümmetim arasında Hz. Mehdi (as) çıkacak. Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak, mal "sahah" üzere (seviye üzere) verilecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Allah onun (Hz. Mehdi (as)'ın) eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)
Ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)
Muhammed ümmetinin gönlü zenginlikle dolacaktır.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
MALIN SAYILMADAN VERİLMESİ
Ahir zamanda bir halife (Hz. Mehdi (as)) (manevi lider) olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Emirlerinizden bir emir (Hz. Mehdi (as)) olacak ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde, "Al" der O da elbisesini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
YAĞMURUN BOL YAĞMASI
O (Hz. Mehdi (as)) yeryüzünü adaletle ve nesafetle doldurur. Arz nebaatını çıkarır, gök de yağmurunu yağdırır. Ümmetim daha önce görülmemiş biçimde nimetlendirilir. (İbn Ebi Şeybe, c VII, s. 512-513; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)
(Hz. Mehdi (as)'ın zamanında) gökyüzü yağmurundan hiçbir şeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol yağdıracak. Yeryüzü bitkilerinden hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemaliyle bitirip ortaya çıkaracaktır... (Saati, H 143, c. XXIV, s. 50; Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)
Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) devrinde, ümmetin gerek iyileri gerek kötüleri misli görülmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaklardır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak tek bir tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20-21)
HZ. MEHDİ (AS), GÖRÜLMEMİŞ BİR ADALET ANLAYIŞINA SAHİP OLACAKTIR
Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı (Hz. Mehdi (as)) gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
İman edenlerin Efendisi (a.s) der ki: "... İMAM (HZ. MEHDİ (AS) NEYİN DOĞRU NEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DAHA İYİ BİLİR. KÖTÜ HÜKÜMLERİ ÜZERİNİZDEN ALIP ATACAKTIR. (HZ. MEHDİ (AS) TEHLİKELERİNİZİN ÖNÜNÜ KESECEK VE ADALETSİZ YÖNETİCİLERİNİZİ BERTARAF EDECEK VE DÜNYAYI DÜRÜST OLMAYANLARDAN TEMİZLEYECEKTİR. HAKKANİYET İLE HAREKET EDECEKTİR VE SİZİN ARANIZDA İNSAFLI BİR ADALET TERAZİSİ KURACAKTIR... Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak olanın ve HAKLARINIZIN KURTARICISI OLANIN, O OLDUĞUNU KESİNLİKLE ANLAYACAKSINIZ. Gerçekten Allah adına yemin ederim ki, doğrusu Allah dindar olan ve iyilikte bulunan kişilerle birliktedir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

Hz. Mehdi (as) bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR. (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)
Bu (Emir) de (Hz. Mehdi (as)) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/348)

Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ (AS)) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
HZ. MEHDİ (AS)'IN ZAMANINDA ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ, zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Hz. Mehdi (as)'a aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır. ZAMANI O KADAR ADİL OLACAK Kİ, KABİRDEKİ ÖLÜLER DİRİLERE İMRENECEKTİR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)
İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ADALETİ HER YERİ KAPLAYACAK ve insanlar arasında Hz. Peygamber (sav)'in sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. Hatta birisinden, mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyleyecek, o kişi emrini yerine getirdiğinde, sadece bir kişi gelecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beyt'imden bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O (HZ. MEHDİ (AS)) YERYÜZÜNÜ, KENDİNDEN ÖNCE ZULÜM VE BASKI İLE DOLDURULDUĞU GİBİ, ADALET VE İNSAF İLE (merhametle) DOLDURUR. (Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. cilt, Sayfa 7, No 7) Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
O (HZ. MEHDİ (AS)) ARZA SAHİB OLUR VE KENDİSİNDEN ÖNCE BASKI VE ZULÜMLE DOLU OLAN ARZI ADALETLE DOLDURUR. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o Hz. Mehdi'dir. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14) (Hz. İbn-i Mes'ud RA (Büyük Kıyamet Alametleri, 135/3)

Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beyt'imden birisi (Hz. Mehdi (as)) çıkar. VE NASIL DAHA ÖNCE ZULÜM VE DÜŞMANLIKLA DOLUYSA, O DÜNYAYI ADALETLE DOLDURUR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)
Benden sonra ... EHLİ BEYT'İMDEN BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) GELİR DE, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURUR. (Hz. Ebdurrahman Ibni Kays (r.a), Ramuz El-Ehadis 2. Cilt, Sayfa 518, No 4)
Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz. DAHA SONRA EHLİ BEYT'İMDEN VE BENİM SOYUMDAN BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) ÇIKAR, YERYÜZÜNÜ ADALET VE DÜRÜSTLÜKLE DOLDURUR. (İmam-ı Ahmed, İbn'i Hibban, Hakim.)

Dünyada tek bir gün kalsa bile (kıyamet kopmadan) Allah o günü uzatacak, adı adıma, babasının adı da babamın adına uygun EHL-İ BEYT'İMDEN MUTLAKA BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) GELECEK, DAHA ÖNCE ZULÜM VE HAKSIZLIKLA DOLU OLAN YERYÜZÜNÜ ADALET VE İNSAFLA (merhametle) DOLDURACAK. (Ebu Davud ve Tirmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, s. 365)
Hiç şüphe yok ki; arz, cevir (haksızlık, üzüntü) ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman, ALLAH EHLİ BEYT'İMDEN İSMİ BENİM İSMİMDE BABASININ İSMİ BABAMIN İSMİNDE BİR KİMSEYİ (HZ. MEHDİ (AS)) GÖNDERİR DE DÜNYAYI ADALETLE VE NASAFETLE (adaletin gereğiyle, hakkaniyetle) DOLDURUR. Önce zulm ve cevirle (haksızlıkla, üzüntüyle) dolduğu gibi. (Hz. Muaviye Ibni Kur'an r.a. / Ramuz El-Ehadis 2. Cilt, s. 346, No 6)

Dünyadan sadece bir gün kalsaydı bile, CENAB-I ALLAH mutlaka, zulüm ve cevir ile (haksızlıkla, üzüntüyle) doldurduğu YERYÜZÜNÜ DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURMAK ÜZERE, İSMİ BABAMIN İSMİNE UYAN BENDEN (EHL-İ BEYT'İMDEN) BİR KİMSEYİ (HZ MEHDİ (AS)) GÖNDERMEK İÇİN O GÜNÜ UZATIRDI. (Ebu Davud ve Tirmizi)
HZ. MEHDİ (AS), ADİL BİR HAKEM OLARAK ÇIKACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
Ali Bin Ebi Talib'den (ra) rivayet edilmiştir. Resullullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Dehr'den bir günden başka kalmamış olsaydı bile, Allah ÖNCEDEN ZULÜMLE DOLDURDUĞU GİBİ, ONU ADALETLE DOLDURACAK EHL-İ BEYT'İMDEN BİR KİMSEYİ MUTLAKA GÖNDERİRDİ." (Ebu Davud tahric etmiştir.) (Fi Zilali'l- Kuran'da Kıyamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, s. 113)
Dünya hayatının bir günü kalsa Allah-u Teala o günü uzatır, benim Ehli Beyt'imden bir kimse (Hz. Mehdi (as)) gönderir. Onun ismi benim ismim gibidir. Babasının ismi babamın ismi gibidir. ZULÜM VE KÖTÜLÜKLE DOLMUŞ DÜNYAYI, ADALET VE DÜRÜSTLÜKLE DOLDURACAKTIR. (Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, s. 80) (Ebu Davud ve Tirmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5.cilt, s. 365)
Yâ Abbas, bu işi Allah benimle başlattı. Senin sülalenden biri ile bitirecek. O DELİKANLI (HZ. MEHDİ (AS)) DÜNYAYI, EVVELCE ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, TEKRAR ADALETLE DOLDURACAK... (Hz. Ammar İbn-i Yaser RA (Büyük Kıyamet Alametleri, 498/1)
YERYÜZÜ ZULÜM VE İŞKENCE YERİNE ADALETLE DOLACAKTIR. (HZ. MEHDİ (AS)) HER ŞEYİ HAK VE ADALET ÖLÇÜLERİYLE EŞİT BİR HALDE DAĞITACAKTIR. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi, havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 175)
… Ebu Hamzâ-i Somâli'den: Bir gün İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın yanında oturmuştum. Yanındakiler dağılıp gittikten sonra bana şöyle buyurdu: "Ey Ebu Hamza! Allah'ın yanında değişmeyecek olan kesin hükümlerden biri Hz. Mehdimiz (as)'ın kıyamıdır... YERYÜZÜ ZULÜM VE CEFA İLE DOLDUKTAN SONRA, ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAK OLAN HZ. MEHDİ (AS)... (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 90-91)
İman edenlerin Efendisi (sav) der ki: "... İMAM (HZ. MEHDİ (AS)) NEYİN DOĞRU NEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DAHA İYİ BİLİR. KÖTÜ HÜKÜMLERİ ÜZERİNİZDEN ALIP ATACAKTIR. (HZ. MEHDİ (AS)) TEHLİKELERİNİZİN ÖNÜNÜ KESECEK VE ADALETSİZ YÖNETİCİLERİNİZİ BERTARAF EDECEK VE DÜNYAYI DÜRÜST OLMAYANLARDAN (MANEN) TEMİZLEYECEKTİR. HAKKANİYET İLE HAREKET EDECEKTİR VE SİZİN ARANIZDA İNSAFLI BİR ADALET TERAZİSİ KURACAKTIR... Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak olanın ve HAKLARINIZIN KURTARICISI OLANIN, O OLDUĞUNU KESİNLİKLE ANLAYACAKSINIZ. Gerçekten Allah adına yemin ederim ki, doğrusu Allah dindar olan ve iyilikte bulunan kişilerle birliktedir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s.182)
… Abd-i Hayr'dan:
Emirülmüminin Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih) bana şöyle buyurdu:
... "(HZ. MEHDİ (AS)'IN) İsmi, benim ismimdir, YERYÜZÜ ZULÜM VE CEFA İLE DOLUNCA ÇIKACAK VE ONU ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 97-98)
Cabir bin Abdullahı Ensari der ki:
VE YERYÜZÜ ZULÜM, HAKSIZLIK, ŞERR İLE DOLDUĞU GİBİ, HZ. MEHDİ (AS) ONU ADALET, EŞİTLİK VE NUR İLE DOLDURACAKTIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 278)
İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın torunu Ali bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah, Cafer-ı Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"BENİM EVLATLARIMDAN OLAN KÂİM (HZ. MEHDİ (AS))... YER YÜZÜNÜ ZULÜM VE CEFA İLE DOLDUĞU GİBİ, ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 217)

İshak bin Galip den: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Hz. Mehdi (as)'ın hal ve vasıflarını anlatan bir hutbesinde şöyle buyuruyordu:
GENİŞ NURU, YAYGIN ŞİFASI İLE AÇIK, HAK VE AŞİKAR BİR BEYANLA ADALETİ UYGULAR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 267)

… İbn-i Ebu Hamza'dan:
ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) ADALET, İNSAF (merhamet) VE İHSAN(bağışta bulunma, iyilik etme) SIFATLARI HEDİYE EDİLMİŞTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 287)
Hişam bin Salim der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruna kadar halkın her sınıfı halka hüküm sürecek. Öyle ki artık hiç kimse "eğer biz hükümet etseydik adaleti uygulardık" diyemeyecek. DAHA SONRA KAİM (HZ. MEHDİ) ALEYHİSSELAM HAKK VE ADALET İLE KIYAM EDECEK." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 322)
(HZ. MEHDİ (as)) KİMSEYİ BAŞKASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)
Fazl bin Yesar şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum:
"ALLAH'A ANDOLSUN Kİ, TIPKI SICAK VE SOĞUĞUN EVLERİNE DOLDUĞU GİBİ, HZ. MEHDİ (AS)'IN ADALETİ DE ONLARIN EVİNE DOLACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 351)

Hz. Mehdi (as) benim Ehl-i Beyt'imden ve benim neslimdendir. O (HZ. MEHDİ (AS)), YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, s. 438, (816))

HZ. MEHDİ (AS)'IN ADALETİ ÖYLE OLACAKTIR Kİ, HİÇ KİMSEYE, HİÇBİR ŞEYDE, HİÇBİR ŞEKİLDE HAKSIZLIK EDİLMEYECEKTİR. (Kafi, c. 4, s. 427)

Hz. Mehdi'nin (as) yargı ve hükümlerinde, Hz. Mehdi (as)'ın hükümetinde (manevi hakimiyetinde) KİMSEYE BİR İĞNE UCU KADAR BİLE ZULÜM VE HAKSIZLIK EDİLMEYECEK VE KİMSE RENCİDE EDİLMEYECEK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280, 283, 284)
HZ. MEHDİ (AS) ADALET ÖLÇÜ VE TERAZİSİNİ HALKIN ARASINDA BIRAKACAK VE BÖYLECE KİMSE, BAŞKA BİRİNE ZULÜM EDEMEYECEK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280, 283, 284)
Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde ZULÜM VE HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRACAK VE YERYÜZÜNÜN HER YERİNİ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Bihar'ül Envar, c. 51, s. 146)
HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)
Ebu Said-i Hudri de Peygamber'in (sav) minber üzerinde şöyle buyurduğunu nakleder: "Ehl-i Beyt'imden olan va'dedilmiş HZ. MEHDİ (AS) AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEKTİR. Gök ona yağmurunu yağdIracak ve yer ona bitkilerini bitirecektir. İNSANLAR YERYÜZÜNÜ ZULÜMLE DOLDURDUKTAN SONRA O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74, İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 9)
Hz. Mehdi (as) Döneminde Adliyeler, Hapishaneler Boşalacaktır
§ Hz. Mehdi'nin açıkça zuhurunun hemen öncesinde suç oranlarının ve suç çeşitliliğinin artacağını Peygamberimiz (sav) hadislerinde bildirmiştir. Bunlar birer ahir zaman alametidir.
§ Cinayetlerin artacağı, zinanın artacağı, intihar vakalarında artış olacağı, rüşvetin yaygınlaşacağı ve benzeri pek çok suçun ahir zamanda artış göstereceği hadislerde anlatılmaktadır.
§ Ahir zamanda önemli bir alamet olarak insanlar arasında sevgisizlik ve güvensizlik hakim olduğu için, en ufak fikir uyuşmazlıkları dahi ciddi tartışmalara yol açabilmekte, sonucunda ise ciddi suçlar işlenebilmektedir.
§ Bunun doğal bir sonucu olarak günümüzde hapishaneler tam kapasite doludur. Adliyeler her gün insanlarla dolup taşmaktadır.
§ Bu adliyelerde, hapishanelerde görev yapan hakimler, savcılar, gardiyanlar DÖRT DUVAR ARASINDA DAR, KARANLIK ODALARA HAPSOLMUŞ DURUMDADIRLAR. Sabahtan akşama kadar bu kasvetli mekanlarda çalışmak zorundadırlar. İnsanlar arasında en adaletli kararları, bir insanın bütün hayatını etkileyebilecek kararları bu zorlu şartlarda almaktadırlar.
§ Bu değerli insanlarımızın yaptıkları görev açısından ne maddi ne de manevi hiçbir baskı altında olmamaları önemlidir. En isabetli ve en vicdanlı kararlara imza atabilmeleri için kafalarının son derece rahat olması, çok huzurlu olmaları çok önemlidir. Bu kişilere çok güzel imkanların sunulması hayatidir.
Bediüzzaman, 'Hz. Mehdi (as)'ın Tüm Dünyaya Adalet ve Hakkaniyet Getireceğini' Bildirmiştir
... Yüzer kudsi (mukaddes) kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-ı Kuraniyenin (Kuran'ın esasının) mayası ile ve imanın nuruyla ve İslamiyet'in şerefiyle beslenen tekemmül eden (olgunlaşan, kemale eren) ehli Beyt elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediyeyi (Peygamberimiz (sav)'in yolunu) ve HAKİKATİ FURKANİYEYİ (Kuran'ın esası ve mahiyeti) VE SÜNNETİ AHMEDİYEYİ (Peygamberimiz (sav)'i) İHYA İLE (yeniden canlandırmakla) İLAN İLE (herkese duyurmayla) İCRA İLE (tatbik etmekle) BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK HZ. MEHDİ'NİN KEMAL-İ ADALETİNİ (yüksek adaletini) VE HAKKANİYETİNİ (hak ve adalete uygunluğunu, doğruluğunu) DÜNYAYA GÖSTERMELERİ gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimaiyeyi insaniyedeki (insanların toplum hayatındaki) düsturların muktezasıdır (kuralların gereğidir). (Şualar, s. 456)
Dünya herc-ü merc (fitne, dağınıklık) içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah, bu sırada onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)
HZ. MEHDİ (AS)'IN İZLEYİCİLERİ ONA SIĞINIRLAR, BAL ARILARININ KRALİÇE ARIYA SIĞINDIKLARI GİBİ (ONUN YANINDA GÜVEN VE HUZUR BULURLAR), o yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE HUZUR VE GÜVENLİK OLMASI
Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın, rahatlıkla, hacca gidecektir.
(Nuaym b. Hammad, vr. 74b; Suyuti, c. II, s. 77; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta Asr-ı Saadet devrine geri döner. (Nuaym b. Hammad, K. Fiten vr. 77b; Suyuti, c. II, s. 77; El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Rükun ile Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi (as) o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
TÜM ÇATIŞMALARIN VE ANLAŞMAZLIKLARIN SONA ERMESİ
Savaş (erbabı) da ağırlıklarını (silah ve malzemelerini) bırakacak. (Sünen-i İbn Mace, 10/334)
Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)
Harp (erbabı) ağırlıklarını (yani silah ve saireyi) bırakır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)
Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu, elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. (Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)
Onun zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
SEVGİ VE KARDEŞLİĞİN HAKİM OLMASI
Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, Hz. Mehdi (as) ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. (Taberani'den, Heysemi, c. VII, s. 317; Nuaym b. Hammad, vr 52b; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20)
Benim evladımdan Muhammed b. Abdullah (Mehdi) ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile müminlerin kalpleri ferahlar. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

Nasıl bizimle, onlar aralarındaki şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmişse, (onun gelişiyle) yine öyle olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20)
ÖMÜRLERİN UZAMASI
Hadislerde de haber verildiği gibi, ahir zamanın ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun alametlerinden biri de bu kutlu dönemde "ömürlerin uzayacak olması"dır. Konuyla ilgili hadis ve rivayetlerden bazıları şöyledir:
Onun (Hz. Mehdi'nin) zamanında ömürler uzayacak. Ömürlerin uzaması onun (Hz. Mehdi (as)'ın) da uzun ömürlü olmasını gerektirir. (Kıyamet Alametleri, s. 184)
Uzun ömür, ömürler uzadı
Türkiye, 18.02.2010 - Milliyet, 05.19.2009 - Cumhuriyet, Bilim Teknik, 16.10.2009 - Ortadoğu, 03.03.2004
Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) zamanında... ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sf. 1699, Sf. 179)
Geçtiğimiz dönemlerde de insan ömründe nisbi olarak bir artış yaşanmış, ancak hiçbir dönemde 21. yüzyılda olduğu gibi gözle görülür bir artış olmamıştır. Yapılan araştırmalar insan ömrünün bu yüzyılda %50 oranında arttığını, 100 yaşını geçen insanların sayısının önümüzdeki yıllarda çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur.
İnsan ömrü
Yüzyıllara göre insan ömründe artış
1800'lerde ortalama yaşam süresi 24 yıl
1900'lerde ortalama yaşam süresi 48 yıl
2000'lerde ortalama yaşam süresi 63 yıl
20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında gen teknolojisinde yaşanan gelişme ve genetikte yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar, "ömürlerin daha da uzayacağını" göstermektedir. Örneğin, National Geographic dergisinde yer alan bir haberde, "Daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunmak için gerekli olan formülün çok yakında eczanalerde bulunabileceği" yazmaktadır. İnsanın uzun ömürlü olmasını sağlayan geni tespit ettiklerini söyleyen bilim adamları, yakın bir gelecekte insan ömrünün 100 yılı aşkın olabileceğini ifade etmektedirler. Yapılan bir başka araştırma ise bu yıllarda doğan çocukların, 125-150 yaşına kadar yaşayacağını söylemektedir. Pek çok araştırmacı da, 21. yüzyılın ikinci yarısında "150 yaşındaki insanların garip karşılanmayacağını" dile getirmekte ve insan ömrünün 21. yüzyılda, geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde uzayacağına dikkat çekmektedirler.
Peygamberimiz (sav)'in bundan 1400 yılı aşkın bir süre önce haber vermiş olduğu bir bilginin, böylesine açık ve net olarak gerçekleşmesi, şüphesiz müminler için çok kıymetli bir müjdedir. Tıpkı bu haber gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in diğer haberler de birbir gerçekleşecek, 21. yüzyılda insanlık çok kutlu olaylara şahit olacaktır. Allah'ın izniyle Hz. İsa (as) yeniden dünyaya gelecek, Hz. Mehdi (as)zuhur edecek, bu mübarek zatların vesilesiyle İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır. İslam ahlakının yeryüzüne hakim olması, Kuran'da da vaad edilmiş olan bir müjdedir. Nur Suresi'nin 55. ayetinde, Rabbimiz şu şekilde buyurmuştur:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir... (Nur Suresi, 55)
İnsan Ömrünün Üst Sınırı Var mı?
Hürriyet Gazetesi, 18 Mart 2004


Bazı bilim adamlarına göre bugün doğan çocuklar 150 yaşına kadar yaşayabilir, bazıları ise uzun yaşamın üst sınırının olmadığı kanısında. Yaşam süresi, her 10 yılda çok düzenli olarak 2 yıl uzuyor. Buna göre 2150 yılında ortalama yaşam süresi 122.5 olacak ve 150 yaşına ulaşmış insanlar normal karşılanacak. ABD'de bugün 100 yaşının üzerinde 40.000 insan var. Oysa bu sayı 1950'lerde 2.300 civarındaydı. Almanya, Rostock'taki Max Planck Demografik Araştırma Enstitüsü'nden James Vaupel, yüz yaşındaki insan sayısının sanayileşmiş ülkelerde her 10 yılda bir ikiye katlanacağını ileri sürüyor.
(http://webarsiv.hurriyet.com.tr/200403/18/429832.asp Tempo Dergisi, 25 Haziran 2004)
19. yüzyılın sonundan bu yana insan ömrü neredeyse iki katı uzadı. Genetik tıptaki gelişmeler sayesinde, insan ömrünün daha da uzayacağı tahmin ediliyor. Anti-Aging tıp dergisinin yaptığı araştırmada, 60 yaşlılık uzmanından, 2100 yılında dünyaya gelecek bir bebeğin ne kadar yaşacağını tahmin etmeleri istendi. Uzmanların çoğu, soruya "en az 100 yıl" diye cevap verirken, bazıları yaşam süresinin 150, hatta 200 yıl olabileceğini söylediler.
Daha Uzun Yaşamak Mümkün Mü?
Radikal Gazetesi, 21 Nisan 2002


… 19. yüzyılın sonlarında 'Sanayi Devrimi' ve bilimdeki ilerlemeler, geçen yüzyılda tıpta olağanüstü gelişmelere yol açtı. Bu durum, insan ömrünü %50 oranında uzattı... Orta yaş sınırı 40-50'lerden 60-70'lere geldi. Yeni binyıla girerken de insan yaşamının sırrı olan genlerdeki bozuklukların bazı hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı. Biyoteknolojik gelişmeler artık genlerdeki bozuklukların giderilmesi noktasına geldi. (http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=35461)
ÖLÜLERİN DİRİLERE İMRENMESİ
Onlar her zalime ve cebbar oğlu cebbara galip gelir. Onun devrinde ölülerin dirilere imreneceği bir adalet görülür. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 68)
Zamanı o kadar adil olacak ki, kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)
Hatta yaşayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için) ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.437)
Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi (as)'ın kendisinden sonraki dönemde gelip İslam ahlakını hakim kılacağını anlatırken, kabrinden bu güzel dönemi seyredip şükredeceğini ifade etmiştir:
Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri (talebeleri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de KABRİMİZDE SEYREDİP Allah'a şükrederiz.(Kastamonu Lahikası, s. 99)
HZ. MEHDİ (AS) YERYÜZÜNÜ İMAR EDİP GÜZELLEŞTİRECEKTİR
Alemde viran bir yer kalmayacak ve Hz. Mehdi (as) her yeri onaracak, abat edecek (imar edecek, güzelleştirecektir). (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264)
Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (as), Hz. Ali'nin soyundandır. O BU YERYÜZÜNÜ, YERYÜZÜNDEN BAŞKA BİR HALE GETİRECEKTİR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)
HZ. MEHDİ (AS), DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK SAÇACAKTIR
Hz. Mehdi'nin (as) yarenleri (dost ve arkadaşları) alemin her yerine ayak basıp, her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar, herkes ve her şey onlara itaat edecek, hatta ÇÖLDEKİ YIRTICI HAYVANLAR VE AVLAR (YIRTICI) KUŞLARIN HEPSİ VE HEPSİ ONLARIN RIZA VE HOŞNUTLUĞUNU KAZANMAK İSTEYECEKLER. BU DİN ELÇİLERİ, SELAH (HUZUR, RAHATLIK, DÜZELTME VE İYİLEŞTİRME) VE ADALET ELÇİLERİ ÖYLE BİR SEVİNÇ VE HOŞNUTLUK GETİRECEKLER Kİ, Hz. Mehdi (as)'ın ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. (İkmal'üd Din. Bihar'ül Envar, c. 52, s. 327)
HZ. MEHDİ (AS) ZAMANINDA TÜM SAVAŞLAR, ZULÜM VE FİTNELER SON BULACAKTIR
Hz. Mehdi'nin (as) döneminde FİTNE VE KAVGA ATEŞİ SÖNECEK, ZULÜM, GECE BASKINI VE YAĞMALAMA ADETİ KALKACAK, SAVAŞLAR YOK OLACAK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264)
Evet DÜNYAYI FİTNE VE DÜŞMANLIK SARDIĞINDA, HER YER ZULÜM, FESAT VE YAĞMAYLA DOLDUĞUNDA, DALALET VE İNHİRAF KALELERİNİ YIKMAK (hakkı bırakıp batıla sapan odakları fikren etkisiz hale getirecek), KARANLIK VE TAŞ KALPLERİ TEVHİD, İNSANİYET VE ADALET NURUYLA AYDINLATMAK İÇİN ALLAH YÜCE ISLAHÇISINI (Hz. Mehdi (as)'ı) GÖNDERECEKTİR. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 310)
HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARI BÜYÜK BİR BELADAN, HERKESİ İÇEREN VE KÖR BİR FİTNEDEN KURTARACAK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264)
HZ. MEHDİ (AS) YERYÜZÜNÜN HAZİNELERİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR
Hz. Huzeyfe'nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
... Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) zamanında bütün sular tatlılaşacak, nehirler uzayacak, YERYÜZÜ bitkilerini artıracak ve (içindeki) HAZİNELERİNİ DIŞA ÇIKARACAKTIR. (En-Necmu's-sakıb if Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib, Tercüme eden: Ömer Dönmez s. 43)
... HZ. MEHDİ (AS) HAZİNELERİ ÇIKARACAK... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
O'NUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ZAMANINDA YER ALTINDAKİ HAZİNELER, SERVETLER VE DİĞER MADENLER ÇIKARILACAK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)
ONUN (Hz. Mehdi (as)'ın) ZAMANINDA YERYÜZÜ İÇİNDEKİ HAZİNELERİ DIŞARIYA FIRLATACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
... ARZ, İÇERİSİNDE GİZLEDİĞİ BÜTÜN ZENGİNLİKLERİNİ, ALTINDAN VE GÜMÜŞTEN SÜTUNLAR HALİNDE DIŞARI ATACAK. (İmam Şa'rani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 464)
Hz. İmam Bâkır (as) şöyle buyuruyor: "Kaimimiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince YERYÜZÜNÜN TÜM MADEN VE HAZİNELERİ ONUN ELİNE GEÇECEKTİR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 351)
HZ. MEHDİ (AS) MALI VE NİMETİ ADİL BİR ŞEKİLDE DAĞITACAK; BÜTÜN YERYÜZÜ BEREKETLE DOLACAKTIR
Peygamberimiz (sav) diyor ki: Ebu Said söylüyor: ...
HZ. MEHDİ (as), O DERECE CÖMERT BİR KİMSE OLACAKTIR Kİ, ONA BAŞVURARAK "BANA ŞUNU İHSAN ET, BUNU İHSAN ET" DİYE YALVARACAK OLANLARIN ETEKLERİNİ, TAŞIYABİLECEKLERİ KADAR DOLDURARAK İHSAN EDECEKTİR. (Tirmizi, İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 171)
Ümmetimden Hz. Mehdi (as) çıkacaktır. ALLAH-U TEALA HAZRETLERİ, İNSANLARI ZENGİN KILMAK İÇİN ONU (Hz. Mehdi (as)'ı) GÖNDERECEKTİR. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak, HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARA EŞİT ŞEKİLDE BOL BOL MAL DAĞITACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
HZ. MEHDİ (AS) GELDİĞİ ZAMAN MALI ÇOK DAĞITIR... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Ümmetim arasında HZ. MEHDİ (AS) ÇIKACAK, ALLAH ONU İNSANLARI ZENGİN KILMAK İÇİN GÖNDERECEKTİR. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak, MAL "SAHAH" ÜZERE (eşit ve dengeli olarak sosyal adalet çerçevesinde) VERİLECEKTİR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
O (HZ. MEHDİ (AS)), fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek VE İHSANI KARŞILIKSIZ OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
MUHAMMED ÜMMETİNİN GÖNLÜ, ZENGİNLİKLE DOLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
Ondan (Hz. Mehdi (as)'dan) yer ve gök ehli razıdır. VE O (HZ. MEHDİ (AS)) MALI TAKSİM EDER... VE ÜMMETİ MUHAMMED (SAV)'İN KALPLERİNİ ZENGİNLİKLE DOLDURUR VE ADALETİ ONLARI İHATA EDER (tam anlamıyla kuşatır). (Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, Sayfa 7, No:7) (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
... Abd-i Hayr'dan: Emirülmüminin Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Resulullah (sav) bana şöyle buyurdu:
... (HZ. MEHDİ (AS)) Yeryüzü zulüm ve cefa ile dolunca çıkacak ve onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ÇOĞU KEZ BİRİSİ ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) YANINA GELECEK VE ONUN YANINDA ÇOKÇA MAL OLACAK VE O KİŞİ DİYECEK Kİ: "EY MEHDİ! BANA BU MALDAN İHSAN ET." DİYECEK Kİ: "İSTEDİĞİN KADAR NİMET İHSAN ETTİM." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 97-98)
Hz. İmam Hüseyin'den (ra) şöyle rivayet olunmuştur:
"Birbirinizin halini sorup birbirinize ihsan edin. And olsun taneyi yarıp yeşerten ve canlıları yaratan Allah'a ki, ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ HİÇBİR KİMSE BİR DİNAR VE DİRHEM HARCAMAYA BİR YER BULAMAYACAKTIR." (Yani Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği zaman Allah-u Teala'nın ve velisinin (Hz. Mehdi (as)'ın) fazla fazlından dolayı hiç kimse parasını harcayacak bir yer bulamayacaktır). (Ikdüd Dürer, s. 236)
Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ve kıyamında ...HERKES İHTİYACI OLAN ŞEYİ, HİÇBİR ENGELLEME OLMADAN BAŞKA BİRİNİN CEBİNDEN ALACAKTIR. (El-İhtisas (Şeyh Müfid), s. 24)
Hz. Mehdi (as)'ın zamanında MÜMİNLER, BİRBİRLERİYLE YAPTIKLARI MUAMELELERDE KAR ETMEYECEKLER. (Vesail'üş Şia, Ticaret babları)
Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, MİSLİ ASLA GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE, PEK ÇOK NİMETLERE SAHİP OLACAKTIR. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21)
İSLAM BARIŞ VE SEVGİ DİNİDİR HZ. İSA (AS) VE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞ DÖNEMİ BARIŞ VE GÜVENLİK DÖNEMİ OLACAKTIR
İslam'ın barış, sevgi ve kardeşlik dini olduğuna dair Kuran ayetleri:
Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi, 208)
Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir... (Yunus Suresi, 25)
... Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. (Maide Suresi, 32)
Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat Suresi, 10)
Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)
İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır. (Meryem Suresi, 96)
Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve İslam'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. (Al-i İmran Suresi, 110)
Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam'a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199)
Hz. İsa (as)'ın Yeryüzüne Barış ve Sevgi Getireceği, Cinayet, Zulüm ve Savaşları Sona Erdireceğine Dair Hadisler:
Vallahi Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak muhakkak inecektir... Ve bütün DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK ZAİL OLUP GİDECEKTİR...(Ölüm Kıyamet Ahiret, s. 498)
İsa bin Meryem (as) benim ümmetim içinde;
Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak,... (Zimmilerden) Cizyeyi kaldıracak, kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. (Sünen-i İbni Mace, 10/334)
İsa (as) ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam -hükümdar- olarak bulunur... BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BUĞUZLAŞMALAR ZAİL OLUR KALKAR... Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi (bol) bitkilerini bitirir... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret, s. 496)
Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. HİÇBİR KİMSE ARASINDA BİR DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR. VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (Sahih-i Müslim, 1/136)
Sonra kırk sene ömür sürecek. Onun zamanında kimse ölmeyecek. Kişi, koyun ve hayvanlarına (haydi gidin, otlayın) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 184)
İnsanlar arasındaki DÜŞMANLIKLAR VE KİN KALKACAK. Akrep ve yılanların zehirleri olmayacak, hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt, koyunlar arasında sanki bir çoban köpeği imiş gibi bekleyip duracak. Kabın su ile dolduğu gibi yeryüzü din birliği ile dolacak. Allah'tan başka kimseye tapılmayacak. HARP, KAVGA NAMINA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK... Yeryüzü gümüş sofrası gibi olacak. Bitkisini Adem'in zamanındaki gibi bitirecek. Bir salkım üzümle bir nefer doyacak. Bir grup insan tek narla doyacak. Bir öküzün fiyatı şu kadar olacak, bir kaç dirhemle bir at satın alınacak.
Denildi ki:
"Ey Allah'ın Resulü! Neden at o kadar ucuz olacak? "
"HARP OLMAYACAĞI İÇİN ONA PEK LÜZUM KALMAYACAK."
"Neden öküz o kadar pahalı olacak? "
"Yeryüzünün tamamı ekileceği için o, çok gerekli olacak.." (Ibn-i Mace benzerini Ebu Ümame'den nakletti, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372)
İsa Aleyhisselam ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam –hükümdar- olarak bulunur... BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BUĞUZLAŞMALAR ZAİL OLUP KALKAR, her zehirli hayvanın zehiri çekilip alınır. Hatta çocuk elini yılanın ağzına sokar da yılan çocuğa zarar vermez. Kız çocuğu aslanı (severek) sıkar da aslanın çocuğa zararı dokunmaz. Kurt, koyun sürüsünün arasında sanki onları koruyan köpekleri gibi olur. YERYÜZÜ, KAP SU İLE DOLDURULDUĞU GİBİ SULH VE BARIŞ İLE DOLDURULUR. (O zamanda) tek bir kelime (yani tevhid kelimesi) olur ve yalnız Allah'a ibadet edilir. Harp (erbabı) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR...(Ölüm Kıyamet Ahiret, s. 496-497)
(Hz. İsa Aleyhisselam) Sonra kırk sene ömür sürecek. ONUN ZAMANINDA KİMSE ÖLMEYECEK. Kişi, koyun ve hayvanlarına (haydi gidin, otlayın) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak. Kişi bir ölçek buğdayı alıp öküzsüz ve sapansız ekecek, karşılığında yedi yüz ölçek buğday alacak. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 184)
Yedi sene boyunca KİMSE KİMSEYE DÜŞMANLIK ETMEYECEKTİR." (264- İbn Mende, a.e.II 958-9, el-Mukaddesi, a. E. Vr. 136- a 137-b)
Onun (Hz. İsa) zamanında toprak, derinliklerindeki hazinelerini ortaya çıkarar. İnsanlar mal ve mülke rağbet etmezler. Hased ve kin kalkar. Allah her zehirli varlığın zehirini yok eder. Böylece çocuklar yılan ve akreplerle oynar, zarar görmezler. Kurt, koyuna zarar vermez. İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRMEZLER. YERYÜZÜNE BARIŞ HAKİM OLUR. Toprak ilk dönemlerindeki gibi bol mahsulat verir. (265- bk. Müsnet, II, 409, 437; es-Sefarini, Levami, II 95) (İslam inancı açısından nüzul-i İsa meselesi, Dr. Zeki Sarıtoprak, Çağlayan yayınları, İzmir-1997, s. 96)
İnsanlar arasında sebebleri ortadan kalktığı için KİN VE HUSUMETE YER VERMEYECEK... (Kıyamet Alametleri, s. 242-243)
"Meryemoğlu (İsa) behemehal inecektir."... "DÜŞMANLIK, KÜSÜŞME VE KISKANÇLIK ORTADAN KALKACAKTIR." (Ebu Hureyre r.a. / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, s. 379)
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE KÖRLER İYİLEŞECEK, HASTALAR ŞİFA BULACAK, UZUN ÖMÜR YAYGINLAŞACAKTIR
İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as)) döneminde KÖRLER GÖRME KUVVETİNİ KAZANACAK ve HASTALAR ŞİFA BULACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 70)
O zamanda (Hz. Mehdi (as) zamanında), UZUN ÖMÜR YAYGINLAŞACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 330 Şeyh Toosi(a.r), Al-Ghaibah'den aktarıyor; İküd'dürer)
O çağda (Hz. Mehdi (as) döneminde), herşeye Kadir olan ALLAH MÜSLÜMANLARDAN TÜM HASTALIKLARI GİDERECEKTİR. GÜÇLERİNİ VE KUVVETLERİNİ YENİDEN KAZANACAKLAR.(Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 335 ve 364; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 247)
Bu hadislerde Hz. Mehdi (as) zamanında tıp biliminde ve ilaç teknolojisinde yaşanacak olan olağanüstü gelişmeler sonucunda görmeyen insanların Allah'ın dilemesiyle şifa bulup, gözlerinin görür hale geleceğine, hastalıkların büyük bölümünün tedavi edileceğine ve bu vesileyle ömürlerin uzayacağına işaret edilmektedir.
HZ. MEHDİ (AS) ÜLKELER ARASINDA EŞİTLİĞİ GETİRECEKTİR
Hz. Mehdi (as) malı halklar arasında eşit olarak dağıtacak ve tüm sınıf farklılıklarını ortadan kaldıracak. (Bihar-ül Envar, cilt: 51, s. 78 ve 88)
Hz. Mehdi (as) ülkeler arasındaki refah seviyesini dengeleyecektir. Mal, ortak olarak insanlara dağıtılacaktır. Zengin ve fakirler arasındaki ayırım, Hz. Mehdi (as) zamanında artık tamamen kalkacaktır. Hz. Mehdi (as) İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olacak ve tüm dünyaya eşitlik ve kardeşlik ruhunu getirecektir.
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE O KADAR ÇOK HAYIR VE GÜZELLİK YARATILACAKTIR Kİ, KENDİLERİNİ MANEN ÖLÜ HİSSEDENLER BİLE, YAŞAMA ARZUSUYLA DOLACAKLARDIR
Ebu Said Peygamberin (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "... Daha sonra Allah Teala Ehl-i Beyti'mden birini ((Hz. Mehdi (as)'ı) zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurması için gönderecektir. Gökyüzü ve yeryüzünün sakinleri ondan (Hz. Mehdi (as)'dan) razı olacaklar. Yeryüzü bütün bitkilerini onlara yeşertecek ve gökyüzü sürekli onlara  yağmur yağdıracaktır. ... ALLAH TEALA'NIN YERYÜZÜNE İNDİRDİĞİ BUNCA HAYIR SEBEBİYLE, ÖLÜLER YENİDEN YAŞAMAYI ARZULAYACAKLARDIR." (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c.2, s. 177)
Peygamberimiz (sav)'den aktarılan hadislerde ve rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışından sonraki dönemde, insanların maddi manevi her açıdan çok üstün bir refah seviyesine ulaşacakları, görülmemiş bir huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacakları haber verilmiştir. Öyle ki, bu ortamın ve yaşam şeklinin güzelliğinden dolayı, manen kendilerini ölü hisseden; "ben zaten ölüyüm" diyen ya da halk arasında, "bu kişi zaten çoktan ölmüş" gibi nitelendirilen insanlar bile yeniden yaşama arzusuyla dolacaklardır. Dolayısıyla hadiste, Hz. Mehdi (as) döneminde oluşacak benzeri görülmemiş derecedeki güzel hayat vesilesiyle, bu gibi insanların da canlanacaklarına, dinen kuvvet bulacaklarına işaret edilmiştir.
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE İNSANLARIN KALPLERİ ÜZÜNTÜ VE KEDERDEN ARINACAKTIR
(Hz. Mehdi (as) döneminde) Kalpler ÜZÜNTÜ VE KEDERDEN ARINACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 129; Cilt 102, Sayfa 102; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 116 ve  142; Misbaah al-Zaaer, Sayfa 217-219)
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE İNSANLARIN KALPLERİ KARŞILIKLI SEVGİ VE BİRLİK İSTEĞİYLE DOLACAKTIR, DÜNYANIN HER KÖŞESİNE SEVGİ VE ŞEFKAT HAKİM OLACAKTIR
Sİmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (as))'ın bereketiyle İNSANLARIN KALPLERİ KARŞILIKLI SEVGİ VE BİRLİKLE DOLACAKTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 53, sayfa 187; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, sayfa 52)
(Hz. Mehdi (as) zamanında) SEVGİ VE ŞEFKAT DÜNYANIN KÖŞE BUCAK HER YERİNE HAKİM OLACAKTIR. (İkbal'ul-A'mal Sayfa 507; Bihar-ül Envar, cilt 21, sayfa 312)
HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE YAŞAYANLARIN SEVİNÇTEN GÖZLERİ PARLAYACAKTIR
Ümm-ü Hani der ki: İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle arzettim: İmam şöyle buyurdu: Ey Ümm-ü Hâni! Sonra karanlık gecedeki nür gibi zahir olur. EĞER SEN O ZAMANDA (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZAMANINDA) YAŞARSAN, SEVİNÇTEN GÖZLERİN PARLAR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)
…İbrahim el Kerhî'den: ...İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bana şöyle buyurdu: ...Ey İbrahim! O (Hz. Mehdi (a.s.)), şiddetli sıkıntılardan ve belalardan korku ve açlıktan sonra kalplerdeki üzüntüyü giderecektir. ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) ZAMANINDA YAŞAYANLARA NE MUTLU!...İbrahim-i Kerhi der ki: Kalbimi bu kadar çok sevindiren ve gözüme yaş getiren böyle bir sözü o ana kadar işitmemiştim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 95-96)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder