26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özellikleri


Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.
Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi" tanıyacakları bildirilmektedir:
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)
Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi (as) da ortaya çıktığında, Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek şahsı tanımamazlıktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜN BELİRLENMESİNDEKİ VE TANINMASINDAKİ HAYRET VERİCİ DETAYLAR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişilerin hiçbiri hakkında, Hz. Mehdi (as) hakkındaki kadar çok ve detaylı bilgi vermemiştir. Hadislerde, Hz. Mehdi (as) ile birlikte, Hz. İsa (as)'ın da ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez geleceği ve deccalin de ortaya çıkacağı haber verilmiştir. Ancak ne Hz. İsa (as) ne de deccal hakkında da, Hz. Mehdi (as) kadar hayret verici ve detaylı bilgiler verilmemiştir.
Hadislerde, Hz. Mehdi (as)'ın ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da hayranlık uyandırıcı derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir insanda tevafuk olarak biraraya gelmiş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır.
Bu durum, aynı zamanda da Müslümanların Hz. Mehdi (as)'ı en doğru şekilde tanıyıp teşhis edebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zuhuru oldukça yakın bir zamanda gerçekleşecek olan Hz. Mehdi (as) ile karşılaşıldığında, inşaAllah tüm Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özellikleriyle ilgili olarak yapılan tüm hayret verici detaylı tariflerin doğruluğunu bizzat göreceklerdir.
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ı tanıtan vücudundaki bu detaylı işaretlerin her biri için, ayrı yer bildirilmiş, her biri için ayrı tanımlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Kimisi için BEN, kimisi için İZ, kimisi için İŞARET denmiş, kimisi için MÜHÜR ya da NİŞAN, kimisi için YAPRAK, kimisi içinİNCİ ya da YILDIZ benzetmesi yapılmıştır.
Bunların yanı sıra, Hz. Mehdi (as)'ın cildinin, saçının ve sakalının rengi, endamı, boyu, vücut yapısının tüm detayları, yüzünün genel hatları, başının ve alnının şekli, burnunun, kaşlarının, dişlerinin nitelikleri gibi tanıtıcı vasıfları da hayret verici şekilde çok ayrıntılı olarak tarif edilmiştir.
Örneğin bir hadiste Peygamberimiz (sav), "Hz. Mehdi (as)'ın SAĞ bacağında SİYAH bir İZ olacağını" bildirmiştir. Ancak dikkat edilirse burada sadece bir izden bahsedilmemiş, bu izin SİYAH olduğu, SAĞ BACAĞINDA olduğu gibi kesin belirleyici detaylar da verilmiştir. Aşağıda yer alan hadisler incelendiğinde Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel görünümüyle ilgili vermiş olduğu bilgiler detaylı olarak görülecektir.

HZ. MEHDİ (AS) GÜZEL VE NURLUDUR

O (Hz. Mehdi (as)) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. YÜZÜNÜN NURU başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Mehdilik ve İmamiye, s. 153; İkdüd Dürer'den)
Yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33 /Kitab-ül BurhanFi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 22)
Peygamberimiz (sav) "Benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü gökyüzünde PARLAYAN YILDIZ GİBİDİR." şeklinde buyurmuştur. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Mehdi")
Hz. Mehdi (as) benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERIR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
O (Hz. Mehdi (as)), orta boylu ve GÜZEL YÜZLÜ bir gençtir... YÜZÜNÜN NURU, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine GÜN GİBİ PARLAR ve ona yücelik verir. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Humran bin A'yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a: "… Senin sahibin Hz. Mehdi (as) geniş karınlıdır, alnında iz vardır,YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR)"(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 253)

HZ. MEHDİ (AS)'IN YÜZÜ İNCİ BEYAZINI ANDIRACAK VE PARLAK TEMİZ YÜZLÜ OLACAKTIR

HZ. MEHDİ (AS) BENİM NESLİMDEN BİR ZATTIR. YÜZÜ İNCİ YILDIZI GİBİDİR. (Ebu Davud, Mehdi 1., Kıyamet Alametleri, İsmail mutlu sf. 155)

HZ. MEHDİ (AS)'IN TENİ ARABİ, YANİ ESMERLE KARIŞIK BEYAZDIR

Arap ırkının ten rengi, Peygamber Efendimiz (sav)'in olduğu gibi kırmızıyla (esmerle) karışık beyazdır. Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'ın ten renginin de bu şekilde olduğu bildirilmektedir.
Hz. Mehdi (as)'ın rengi Arabi… (İbn Hacer El Mekki; "El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar", s. 15-75)
Hz. Mehdi (as)'ın rengi Arabidir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, 163)
Arap ırkının ten rengi, kırmızıyla karışık beyazdır.
Hz. Peygamber (sav)'in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)'ın ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)'le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır.
Rivayetlerde Peygamberimiz (sav)'in cilt rengi şöyle bildirilmektedir:
• Enes b. Malik (ra) anlatıyor: "Peygamber Efendimiz (sav) orta boylu idi; uzun da değildi, kısa da değildi; hoş bir görünüşü vardı. Saçı ise ne kıvırcık, ne de düzdü. Mübarek (İlahi hayrın bulunduğu şey, bereketlenmiş, çoğalmış, hayırlı, uğurlu) yüzlerinin rengi ise nurani beyazdı." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8)
• Hz. Hasan (ra) naklediyor: "Resulullah Efendimiz (sav), yaradılıştan heybetli ve muhteşemdi. Saçları kıvırcık ile düz arası idi; şayet kendiliğinden ikiye ayrılmışlarsa onları başının iki yanına salar, değilse ayırmazlardı. Uzattıkları takdirde saçları kulak yumuşaklarını geçerdi. Peygamber Efendimiz (sav)'in rengi, ezher'ul-levn (pek beyaz ve parlak renk) idi, yani nurani beyazdı. Alnı açıktı. Kaşları; hilal gibi, gür ve birbirine yakındı. Boynu, saf mermerden meydana gelen heykellerin boynu gibi gümüş berraklığında idi. Vücudunun bütün azaları birbiri ile uyumlu olup yakışıklı bir yapıya sahipti..." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 18-22-23)
• Enes b. Malik (ra) anlatıyor: "Resulullah Efendimizin boyu; ne çok uzun, ne de fazla kısa idi. Teni de ne duru beyaz, ne de koyu esmerdi. Saçları ise ne düz, ne de kıvırcık idi. Kırk yaşına geldiğinde, Allah Teala O'nu peygamber olarak gönderdi. Peygamber olduktan sonra, Mekke'de 10 sene, Medine'de de 10 yıl kaldı ve 60 yaşlarında vefat etti. Bu fani hayata veda ettiklerinde, saçında ve sakalında 20 tel ak saç yoktu." (Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 4.cilt, s.201)
• "Efendimiz (sav) beyaza pembe karışık renkte idi. Gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzun idi." (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 519/4)
•  Enes b. Malik, Hz. Peygamber (sav)'in rengi hakkında şöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu. (İbni Kesir, Şemail'ür- Resul, s. 28)

HZ. MEHDİ (AS) AÇIK RENK TENLİ OLACAK VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'DEKİYLE AYNI RENKTE İKİ BEN BULUNACAKTIR

Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir (as) Hazretleri cetleri yoluyla, Ehli Beytin lideri, Hazretleri, Müminlerin Emiri (as)'in minberden söylediklerini nakletmiştir, "AHİR ZAMANDA SOYUMDAN BİR KİŞİ (HZ. MEHDİ (AS)) ÇIKACAK, AZ AL RENKLE KARIŞIK AÇIK TENLİ OLACAK, ... PEYGAMBERİN RENGİNDE İKİ ET BENİ BULUNACAK. O (HZ. MEHDİ (AS)) YÜKSELECEK."(İmam Hz. Mehdi (as)'ın Hayatı, Allame Bakır  Şerif el- Kureyşi)
"Mehdi benim torunlarımdandır. ... TENİ ARAPLAR'A, VÜCUDU İSRAİLOĞULLARI'NA BENZER. ..." .
[El-Beyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]

HZ. MEHDİ (AS)'IN OMUZUNDA NÜBÜVVET MÜHRÜ VARDIR

Hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Hz. Mehdi (as)'ın iki omuzu arasında Hz. Muhammed (sav)'de olduğu gibi açık bir alamet olan "nübüvvet mührü" olacaktır.
Hz. Mehdi (as)'ın omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki nübüvvet mührü bulunacaktır(El-Kavlu'l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)
Omuzunda Peygamber (sav)'in alameti vardır.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)
Omuzunda Peygamber (sav)'in nişanı vardır(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)
Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)'ın vücudunda PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E AİT BİR ALAMET olacağını bildirmiştir. Diğer hadislerde ise BU ALAMETİN PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN NÜBÜVVET MÜHRÜ OLDUĞU açıklanmış ve PEYGAMBERİN NİŞANINA benzetilmiştir. Bu da Hz. Mehdi (as)'a ilişkin çok önemli bir başka hayret verici detaydır.
Bilindiği gibi MÜHRÜN ÖZELLİĞİ KOYU RENK OLMASIDIR ve YÜZEYİ KAPLAYAN BİR YAPIDADIR.
Ayrıca Hz. Mehdi (as)'ın sırtındaki bu ben için de yine kesin ölçü verilerek yeri tam olarak belirtilmiştir. Rivayetlerde, her peygamberin sağ eli üzerinde nübüvvet mührü olduğu bildirilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in nübüvvet mührünün ise, şemaili şerifinde "sol kürekteki deri üzerinde, kalbi hizasında" olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla hadislerde, 'Hz. Mehdi (as)'ın omzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki nübüvvet mührünün bulunacağının bildirilmesi', Hz. Mehdi (as)'ın da "SIRTINDA; SOL KÜREK KEMİĞİ ÜZERİNDE, KALBİ HİZASINDA KOYU RENKTE GENİŞÇE BİR BEN OLACAĞINI" göstermektedir.

Resullah (sav)'in Nübüvvet Mührü

Cabir b. Semüre (ra) anlatıyor:
Ben Resulullah Efendimiz (sav)'in kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm.(Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 36)
Ebu Saib b. Yezid'den rivayet edilmiştir: Gözüm Peygamberimiz (sav)'in iki omuzu arasındaki mühüre ilişti.(Sünen-i Tirmizi, 6/126)
Hz. Ali'nin torunlarından İbrahim b. Muhammed (ra) naklediyor:
Dedem Hz. Ali, Peygamber Efendimiz (sav)'in vasıflarını anlatırken, Resulullah'ın Hilyesi (güzel sıfatlar, süs, zinet, cevher, güzel yüz, suret, görünüş) hakkındaki hadisi bütün uzunluğu ile zikreder ve:
"Kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı. Ve O, peygamberlerin sonuncusudur" derdi. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 38)

HZ. MEHDİ (AS)'IN SIRTINDA YAPRAK ŞEKLİNDE BİR BEN VARDIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "... (Hz. Mehdi (as)'ın) iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, TIPKI MERSİN YAPRAĞI GİBİ ." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 253)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın sırtındaki bu benin yeri de çok detaylı olarak açıklanmış, İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA; SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDA olduğu belirtilmiştir. Benin yapısı hakkında da çok detaylı tarif yapılmış ve 'MERSİN AĞACININ YAPRAĞINA' benzetilmiştir. Buradaki 'YAPRAK' benzetmesinden benin 'ağaç yaprağını andırır tarzda kenarları olan zeminden daha yüksekte kenarlıklı yapıda bir ben olduğu', aynı zamanda da 'solmuş yaprak renginde; yani sarı ya da cilt renginde bir ben olduğu' anlaşılmaktadır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN ENDAMI BEN-İ İSRAİL GİBİDİR

Hz. Mehdi (as)'ın boyu, posu sanki Ben-i İsrail ricalindedir.(El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29)
(Hz. Mehdi (as)'ın) Cismi, İsrail cismidir.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24)
Hz. Mehdi (as) sanki Ben-i İsrail'den bir adamdır(Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.) Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30)
Abdullah b. Harris şöyle der: HZ. MEHDİ (AS) kırk yaşında iken kıyam edecek ve (görünüş bakımından) İSRAİLOĞULLARINA BENZEYECEKTİR.(Kitab-ul Havi li'l Feteva, c. 2, s. 135)

HZ. MEHDİ (AS)'IN YÜRÜYÜŞÜ DIŞA DOĞRUDUR

Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32)

HZ. MEHDİ (AS) KONUŞMALARINDA VURGU YAPMAK İÇİN ELİNİ KULLANACAKTIR

Hadiste "Hz. Mehdi (as)'ın konuşurken elini de kullanacağı; konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri" haber verilmiştir:
Hz. Mehdi (as) ... yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR.(İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 174)

HZ. MEHDİ (AS) ORTA BOYLU OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as), orta boylu olacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın, Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali El-Bakır'dan rivayetine göre, Hz. Ali'ye Hz. Mehdi (as)'ın vasıflarından soruldu, o da şu cevabı verdi: "O (Hz. Mehdi (as)), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir…" (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Peygamber Efendimiz (sav) de, hadislerde Hz. Mehdi (as) için bildirildiği gibi, orta boyludur. Rivayetlerde şu şekilde bildirilmektedir:
Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: "Resulullah (sav) orta boylu idi." (Tirmizi, Şemail-i Şerif, s. 15)

HZ. MEHDİ (AS) HEYBETLİ BİR ŞAHIS OLACAKTIR

O (Hz. Mehdi (as))… heybetli bir şahıstır. (İkdüd dürer)
Hz. Mehdi (as) sanki Ben-i İsrail'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

HZ. MEHDİ (AS)'IN SAKALI BOL VE SIK OLACAKTIR

(Hz. Mehdi (as)'ın) Sakalı bol ve sık olacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
(Hz. Mehdi (as)'ın) Sakalı sıktır(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)
... (Hz. Mehdi (as)'ın) Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
... (Hz. Mehdi (as)'ın) Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Hz. Mehdi (as), gür sakallı... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

HZ. MEHDİ (AS)'IN SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI İSE UZUN OLACAKTIR

... (HZ MEHDİ (AS)) ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (HAFİF SAKALLI), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI UZUN OLAN); ... BİR ADAM Kİ, ONA ŞUAYB BİN SALİH DENİLİR. BEYAZ ELBİSELİ, SİYAH SANCAKLI 4000 KİŞİNİN KUMANDANIDIR...**.(Fetava-i Hadîsiyye, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)
Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) ile ilgili verdiği detaylardan biri Hz. Mehdi (as)'ın sakalı ile ilgilidir. Birçok hadiste Hz. Mehdi (as)'ın sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz (sav) bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın sakalının şekil olarak yanlardan az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir.
Bu hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'a Şuayb bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) için kullanılan Şuayb kelimesinin "şubecik" anlamında kullanıldığını ifade etmiş, bu ifade ile Hz. Mehdi (as)'ın çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine Bin Salih ifadesiyle de Hz. Mehdi (as)'ın babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır. Peygamberimiz (sav)'in hadiste beyaz kıyafetlerine dikkat çektiği Hz. Mehdi (as) hakkında Heytemi Hazretleri yine sahih hadislere dayanarak ek bir bilgi daha sunmuş ve Hz. Mehdi (as)'ın bir adının da Harras yani Aslan olduğunu ifade etmiştir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN DİŞLERİ GÜZEL VE PARLAK OLACAKTIR

Hz. Ali (ra)'dan nakledilmiştir:
"Hz. Mehdi (as)… ön dişleri parlak…"
O (Hz. Mehdi (as)), dişleri parlak… (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s.174)

HZ. MEHDİ (AS) YEŞİL GÖZLÜ VE SAKALI YANLARDA AZ OLAN BİR KİŞİ OLACAKTIR

O ((HZ. MEHDİ (AS))YEŞİL GÖZLÜ, HİLAL KAŞLI, KIVRIK BURUNLU, SIK SAKALLI, SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZBİR GENÇTİR. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 588-589
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadisler Hz. Mehdi (as)'ın dış görünüşü ile ilgili olarak çok önemli bilgiler vermektedir.
1.
O (HZ. MEHDİ (AS)) YEŞİL GÖZLÜ.....BİR GENÇTİR.
Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak bildirilen hadis-i şeriflere Hz. Mehdi (as)'ın gözleri yeşil olacaktır.
2.
O ((HZ. MEHDİ (AS)) ... HİLAL KAŞLI, ... BİR GENÇTİR.
Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtacak olan özelliklerinden biri, kaşlarının kavisli olmasıdır:
(HZ. MEHDİ (AS)'IN) KAŞI KAVİSLİDİR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
3.
O ((HZ. MEHDİ (AS)) ... KIVRIK BURUNLU...BİR GENÇTİR.
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislere göre Hz. Mehdi (as)'ın burnu küçük ve düzgün olacak burnunun orta bölümünde belli belirsiz bir çıkıntı olacaktır:
HZ. MEHDİ (AS)'IN) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. BURNU KÜÇÜKTÜR VE TAM KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR...(Bihar-ül Envar, c. 13)
4.
O ((HZ. MEHDİ (AS))... SIK SAKALLI ...BİR GENÇTİR.
Hz. Mehdi (as)'ın sakalı, çok dikkat çekici güzellikte ve gür olacaktır:
(HZ. MEHDİ (AS)'IN) SAKALI SIKTIR.
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan, s. 163)
(HZ. MEHDİ (AS)'IN) SAKALI BOL VE SIK OLACAKTIR.
(Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdi'nin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
5.
O ((HZ. MEHDİ (AS)) ... SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR.
Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) ile ilgili verdiği bir diğer detay da, Mehdi (as)'ın sakal cinsinin ince yapılı olduğu; şekil olarak da yanlardan az yani yanağı boyunca ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğudur.
Temim oğullarından ORTA BOYLU, ESMER, MECZUM (HAFİF SAKALLI), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ, AŞAĞI TARAFI UZUN OLAN; DİĞER BİR MANASI DA YEMEN ASILLI) BİR ADAM Kİ, ona Şuayb bin Salih denilir. BEYAZ ELBİSELİ, SİYAH SANCAKLI 4000 KİŞİNİN KUMANDANIDIR. Hz. Mehdi (a.s.)'ın öncüsü olur ve kiminle fikri mücadeleye girerse, harbde kim ona karşı çıkarsa onu mağlup eder**. (Fetava-i Hadîsiyye, İbn-i Hacer-i Heytemi-41)

HZ. MEHDİ (AS) ÇEKİK GÖZLÜDÜR

Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... "Hz. Mehdi (as)'ın GÖZLERİ ÇEKİKTİR..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

HZ. MEHDİ (AS) GENİŞ VÜCUDLUDUR

Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanın en büyük kutbu, sahib-üz zaman Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak bildirdiği haberler arasında Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özellikleri çok ayrıntılı bildirilmiştir. Bu özelliklerinden biri de Hz. Mehdi (as)'ın aynı Peygamberimiz (sav) gibi heybetli ve geniş yapılı olmasıdır. Hz. Mehdi (as)'ın geniş karınlı ve geniş omuzlu olduğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca Hz. Mehdi (as)'ın kaşlarının birbirine yakın olduğu, hızlı yürüdüğü yani canlı, hareketli bir fıtrata sahip olduğu da anlaşılmaktadır.
(Hz. Mehdi (as)) İri gövdeli... (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
Yahya bin Nufal'den, hatta Musa bin Cafer (as) ikindi namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder, ona kimin için dua ettiğini soruyorum. O şöyle der: Muhammed (sav) ailesinden El-Mehdi için ve devam etti: GENİŞ KARINLIDIR, KAŞLARI YAKINDIR, BACAKLARI ÇOK ENERJİKTİR, OMUZLARI GENİŞTİR..., ONUN GECESİ ALLAH'A BOYUN EĞEREK VE SECDE EDEREK YILDIZLARA NÖBET TUTACAKTIR, KENDİSİNİ SUÇLAYANLARIN ATTIĞI SUÇLAR ONU ALLAH'IN HUZURUNDA ETKİLEMEYECEKTİR, O NUR YAYAN BİR KANDİLDİR, ALLAH'IN EMRİ İLE ÇIKACAKTIR.(Bihar'ul  Envar: 86-81)
Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir (as) Hazretleri cetleri yoluyla, Ehli Beytin lideri, Hazretleri, Müminlerin Emiri (as)'ın minberden söylediklerini nakletmiştir, "AHİR ZAMANDA SOYUMDAN BİR KİŞİ ÇIKACAK, ... AÇIK VE GENİŞ KARINLI OLACAK, UYLUK KEMİKLERİ GENİŞ VE BÜYÜK, BELİRGİN OLACAK, ..."(İmam Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hayatı, Allame Bakır  Şerif el- Kureyşi)
Bir başka hadiste Hazreti Ali (as) tekrar İmam Mehdi (as)'den şu sözlerle bahseder: "GENİŞ ALINLIDIR ... AÇIK VE GENİŞ KARINLIDIR, UYLUKLARI GENİŞTİR, ..."(Yenabi-ül Mevedde, s. 423)
(Hz. Mehdi (as)) Karnı büyük, iki uyluk arası açık… (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)
(Hz. Mehdi (as)) İki uyluk arası açık... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
(Hz. Mehdi (as)'ın) Alnı geniştir. (Hadis, Hz. Mehdi (as)'ın başının da büyük olacağına işaret etmektedir.) (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 22)

KARNININ GENİŞ OLMASI

... Karnı büyük, iki uyluk arası açık...
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

UYLUKLARI GENİŞDİR

Hz. Mehdi (as)'ın karnı geniş olacağı için uylukları da doğal olarak geniş olacaktır.
O (Hz. Mehdi (as)), alnı açık... karnı büyük, iki uyluk arası açık... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)
(Hz. Mehdi (as)) İki uyluk arası açık... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

HZ. MEHDİ (AS) AÇIK VE GENİŞ ALINLI OLACAKTIR

Hz. Mehdi'nin alnının açık ve geniş olmasına orantılı olarak başının da büyük olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.
Mehdi bendendir... Açık alınlıdır(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)
Allahu Teala, benim neslimden, alnı açık, yeryüzünü adaletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı (Hz. Mehdi (as)'ı) gönderecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde alnı açık (olan) bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) gönderecektir.(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 11)
O (Hz. Mehdi (as)), açık alınlı… (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 174)
Hz. Mehdi (as)'ın, alnı açıktır. (Bu hadisi Ebu Davud Sünen'inde, Hakim de Müstedrek kitabında rivayet etmiştir.)

HZ. MEHDİ (AS)'IN BURNU KÜÇÜK VE İNCEDİR

Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır(Tirmizi; Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, s. 365)
… (Hz. Mehdi (as)) küçük burunlu… (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
"Mehdi ben(im neslim) dendir. O açık alınlı ve İNCE BURUNLUDUR. …" (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)
(Hz. Mehdi (as)'ın) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. BURNU KÜÇÜKTÜR ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)
Ebû Saîd El Hudrî (r.a)'dan rivâyt edildiğine göre, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur: "Mehdî ben (im neslim) dendir. O açık alınlı ve İNCE BURUNLUDUR…. (Ahmed b. Hanbel II-291, 111-17, Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/403-404.)
Abdulmelik İsami (1111): Mekke'de ikamet eden tanınmış tarihçilerdendir. O, "Sımt-ul Nucum-il Avali" diye bilinen dört ciltlik tarih kitabında şöyle yazıyor:
"... O (HZ. MEHDİ (AS)) MU'TEDİL, GÜZEL YÜZLÜ VE GÜZEL SAÇLI, İNCE BURUNLU VE GENİŞ YÜZLÜ BİR GENÇTİR."(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
İmam Ahme Ebu Ya'la, Semuyeh, Ziyaü'l-Makdisi el-Muhtare'de Ebu Said (ra)'den rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (saas) şöyle buyurmuştur: Ehli Beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE yeryüzünü kendisinden önce zulümle doldurulması gibi adaletle doldurmadan kıyamet kopmayacaktır. (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (saas) Külliyatı, sayfa:202)

HZ. MEHDİ (AS)'IN KAŞLARI KAVİSLİ OLACAKTIR

(Hz. Mehdi (as)'ın) Kaşı kavislidir.(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

HZ. MEHDİ (AS) SİYAH SAÇLIDIR

Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın, Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali El-Bakır'dan rivayetine göre, Hz. Ali'ye Hz. Mehdi (as)'ın vasıflarından soruldu, o da şu cevabı verdi:
"… Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir."
(Hz. Mehdi (as)'ın) Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Mehdilik ve İmamiye, s. 153 / İkdüd Dürer'den)
(Hz. Mehdi (as)) Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si ìFevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazarî)
(Hz. Mehdi (as)'ın) Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. (Ukayli ìEn-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamalî)

HZ. MEHDİ (AS)'IN SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKECEKTİR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın "güzel yüzlü ve güzel saçlı" olacağı bildirilmiştir. Ayrıca "geniş yüzlü" ifadesiyle de, diğer hadislerde "geniş alınlı" olduğu bildirilen Hz. Mehdi (as)'ın başının da, Peygamber Efendimiz (sav)'in mübarek başı gibi büyükçe olduğu anlaşılmaktadır.
Ahmed b. Sinan Kirmani Dimeşki (1019), ehl-i sünnetin meşhur alimlerinden olup "Ahbar-ud Duvel" adlı kitapta şöyle yazar: "
"… O (Hz. Mehdi (as)) , ORTA BOYLU, GÜZEL YÜZLÜ, GÜZEL SAÇLIDIR..."(Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)
Abdulmelik İsami (1111), Mekke'de ikamet eden tanınmış tarihçilerdendir. "Sımt-ul Nucum-il Avali" diye bilinen dört ciltlik tarih kitabında şöyle yazıyor: "... O (Hz. Mehdi (as)) MU'TEDİL (itidalli), GÜZEL YÜZLÜ VE GÜZEL SAÇLI, İNCE BURUNLU VE GENİŞ YÜZLÜ BİR GENÇTİR."(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138; Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, s. 157)

HZ. MEHDİ (AS)'IN SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR

(Hz. Mehdi (as)'ın) sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR.(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

HZ. MEHDİ (AS)'IN ALNINDA BİR BEN VARDIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in (Hz. Mehdi (as)'ın iki alameti (veya alametleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 253)

HZ. MEHDİ (AS)'IN ALNINDA BİR İZ (YARA İZİ) VARDIR

Humrân bin A'yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: "... (Hz. Mehdi (as)'ın) ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252)
Humran bin A'yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a: "... (Hz. Mehdi (as)'ın) ALNINDA İZ VARDIR, yüzü güzellerin evladıdır. (Yani yüzü güzeldir)..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 252-253)
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in (Hz. Mehdi (as)) iki alameti (veya alametleri) vardır. BAŞINDA bir ben ve BİR İZ VARDIR...(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
Hz. Mehdi (as)'ın alnındaki bu iz muhtemelen BİR YARA İZİDİR. Ayrıca hadiste "ben" yerine, "İz" ifadesinin kullanılmış olması da, bu izin benden daha açık renkte olduğunu göstermektedir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN ALNI PARLAK OLACAKTIR

Ebu Said El-Hudri, Allah'ın Elçisi (sav)'den nakleder, "Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve Ehli Beytim'den... PARLAK ALINLI BİRİNİ ÇIKARTACAK, böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlik ile dolduracak." [İkdüd Dürer fi Ekber-i Muntazar, s. 101]

HZ. MEHDİ (AS)'IN YANAĞINDA BEN VARDIR

Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)'ın yanağında inciyi andıran, yıldız gibi parlak yani açık renkli bir ben olacağı anlaşılmaktadır:
(Hz. Mehdi (as)'ın) Yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır.(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)
Hz. Mehdi (as) gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
(Hz. Mehdi (as)'ın) Yüzünde bir ben bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
(Hz. Mehdi (as)'ın) Yüzünde bir ben vardır.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki)
Hz. Mehdi (as)'ın yanağında, İNCİYİ ANDIRAN ve BİR YILDIZ GİBİ yüzünü AYDINLATAN BİR İŞARET vardır. Burada da sadece "ben" kelimesi kullanılmamış, bu benin tüm nitelikleri açıklanmıştır. 'İnciyi andıran', 'yıldız gibi' ve 'aydınlatan' ifadeleri, bu benin hem şekli hem de rengi hakkında detaylı bilgi içermektedir. Verilen tüm bu detaylardan bu benin koyu renkte değil, TEN RENGİNDE BİR BEN OLDUĞU anlaşılmaktadır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN YANAĞINDAKİ BEN, HZ. MUSA (AS)'IN YANAĞINDAKİ BEN GİBİDİR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın yanağındaki açık renkli benin benzerinin, Hz. Musa (as)'ın yanağında da olduğuna dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in soyundan gelecektir ve tüm peygamberler aynı soydandır. Allah kan bağını da vesile ederek Hz. Mehdi (as) ile diğer peygamberler arasında benzerlikler yaratmıştır.
Hz. Mehdi (as)'ın düz burnunun başlangıcında, iki kaş arasında küçük bir çukur vardır. Yanağındaki beni Hz. Musa (as)'da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Cildi çok parlaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

HZ. MEHDİ (AS) TEMİZ VE HUZURLU BİR ÇEHREYE SAHİPTİR

Tanınmış şair Ağa Seyyid Hasan, Hazretleri'nden (Hz. Mehdi (as)'dan) söz etmiştir: "GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR."
 [Minanur Rahman, 2/237]
"Mehdi benim torunlarımdandır. YÜZÜ PARLAK BİR YILDIZ GİBİDİR, ...Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar ve kuşlar bile, onun hükümdarlığından ve halifeliğinden mutluluk duyacaktır. Yirmi yıl boyunca hüküm sürecektir." ."
[El-Beyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]

HZ. MEHDİ (AS)'IN YAŞI

Hadislerde belirtilen, Hz. Mehdi (as)'ın gönderildiği yaşlardan kasıt, onun görevine başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır.
(Hz. Mehdi (as)'ın) Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir... Hz. Mehdi (as) benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
Hz. Mehdi (as) benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
O (Hz. Mehdi (as))  genç bir şahıstır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

HZ. MEHDİ (AS)'IN ALNINDA HAFİF BİR İÇBÜKEYLİK VARDIR

(Hz. Mehdi (as)'ın) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın geniş alnındaki hafif içbükeyliğe dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın küçük ve düzgün burnunun orta bölümünde belli-belirsiz bir çıkıntı olacaktır. Hadiste ayrıca Hz. Mehdi (as)'ın yanağındaki benin dışa çıkık bir yapısı olduğu da haber verilmektedir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN CİLDİ PARLAKTIR

Hz. Mehdi (as)'ın yüzü altın-bronz bir metal gibi parlar. Öyle parlak ki neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. (Bihar-ül Envar, Cilt 13, s. 263)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın cildinin güzelliğine dikkat çekilmiştir. Birçok hadiste, daha ileri yaşlarında dahi 40 yaş civarında göstereceği müjdelenen Hz. Mehdi (as)'ın cildi, çok dikkat çekici derecede parlak ve sağlıklı olacaktır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN İKİ KAŞI ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR

Hz. Mehdi (as)'ın… İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR… (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243, Farsça tercüme)
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadiste Hz. Mehdi (as)'ın iki kaşı arasında (TEK ÇİZGİ HALİNDE) DOĞAL BİR KAŞ ÇATMA ÇUKURU olduğu bildirilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS) İLERİ YAŞLARINDA DA GENÇ GÖRÜNECEKTİR

Hz. Mehdi (as)'ın yaşı geçen zaman ile herkes gibi ilerler. Fakat görüntüsündeki gençlik sürekli kalır. Hz. Mehdi (as) sürekli yaklaşık 40 yaş civarında bir erkek görüntüsünde olacaktır. Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın ayırd edici özelliklerinden biri olarak genç görünüşüne dikkat çekilmesinin sebebi, ahir zamanda insanların erken yaşlanmalarıdır. Nitekim ahir zamanı yaşadığımız günlerde birçok insanın genç yaşlarında hızla fiziksel çöküşü dikkati çekmektedir. Çoğu genç insanın ciltleri erkenden buruşmakta, gözlerinin etrafında çizgiler süratle artmakta ve yaşlılık alametleri hızla belirmektedir. Hz. Mehdi (as)'ın görüntüsündeki gençliği Allah koruyacak, ileri yaşlarında da 40 yaş civarında görünecektir.
Ve onun (Hz. Mehdi (as)'ın) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR.(Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, S: 285)
Hadislerdeki verilen bu bilgilerin her biri çok müthiş detaylardır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde hiç kimse bu kadar ayrıntılı bir şekilde tanıtılmamıştır. Hz. Mehdi (as)'ın hayatına dair tüm bilgiler gibi, fiziksel görünümündeki tüm özelliklerinin de bu kadar belirleyici bir şekilde bildirilmiş olması, Hz. Mehdi (as)'ı sevgi ve muhabbetle bekleyen ve onu tanımak isteyen tüm Müslümanlar için hem çok önemli bir işaret hem de çok heyecan verici bir nimettir.
Hadislerde bildirilen, Hz. Mehdi (as)'ın tüm İslam aleminin birleşmesine vesile olarak Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesi; dine karşı olan akımları etkisiz kılarak İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılması; Hz. İsa (as) ile birlikte namaz kılması ve tüm Hıristiyan aleminin İslam'a dönmesini sağlaması gibi tüm diğer alametleriyle birlikte, görünümündeki bu detayların da Hz. Mehdi (as) da toplandığını görmek, Allah'ın izniyle ortaya çıktığında Hz. Mehdi (as)'ın kimliği konusunda hiçbir tartışmaya yer bırakmayacaktır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E  BENZEYEN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

1. "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı... BURNU GAYET GÜZEL İDİ... Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, DIŞLERİ İNCİ GİBİ PARLAKTI... Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi... İKİ OMUZU ARASI GENİŞ, omuz kemik başları kalın idi..." (Büyük Hadis Külliyatı, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5. cilt, İz Yayıncılık, s. 31)
2. Enes b. Malik (ra) anlatıyor: "Resulullah Efendimizin boyu; ne çok uzun, ne de fazla kısa idi. TENİ DE NE DURU BEYAZ, NE DE KOYU ESMERDİ. SAÇLARI İSE NE DÜZ, NE DE KIVIRCIK İDİ. ... Bu fani hayata veda ettiklerinde, saçında ve sakalında 20 tel ak saç yoktu." (Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 4.cilt, s.201)
3. "RESULULLAH (SAV) BEYAZ, GÜZEL ve MUTEDİL (yavaş ve mülayim, itidalli) idiler." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8)
4. Enes b. Malik (ra) anlatıyor: "Peygamber Efendimiz ORTA BOYLU İDİ; uzun da değildi, kısa da değildi; hoş bir görünüşü vardı. Saçı ise ne kıvırcık, ne de düzdü. Mübarek (İlahi hayrın bulunduğu şey, bereketlenmiş, çoğalmış, hayırlı, uğurlu) YÜZLERİNİN RENGİ İSE NURANİ BEYAZDI." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8)
5. Bera b. Azib (ra) anlatıyor: ". Resullullah Efendimizden daha GÜZEL birini görmedim. OMUZLARINI DÖĞEN SAÇLARI VARDI. İKİ OMUZ ARASI GENIŞÇE İDİ. BOYU İSE NE KISA İDİ, NE DE UZUNDU." (Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, IV.cilt, s. 210)
6. Hz. Ali'nin torunlarından İbrahim b. Muhammed (ra) rivayet ediyor:
"Dedem Hz. Ali, Peygamber Efendimizi anlatırken Onu şöyle tavsif (vasıflandırırdı) ederdi: "Peygamber Efendimiz, NE AŞIRI DERECEDE UZUN, NE DE KISA İDİ; O BULUNDUĞU TOPLULUĞUN ORTA BOYLUSU İDİ. SAÇLARI, NE KIVIRCIK NE DE DÜMDÜZDÜ; HAFİFÇE DALGALI İDİ. MÜBAREK YÜZLERİNİN RENGİ KIRMIZIYA ÇALAR ŞEKİLDE BEYAZ; GÖZLERİ SIYAH; KİRPİKLERİ SIK VE UZUN; OMUZ BAŞLARI İRİ YAPILI İDİ. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısı idi. KENDİLERİNİ ANSIZIN GÖRENLER, O'NUN HEYBETİ KARŞISINDA ÇOK ŞİDDETLİ HEYECANLANIRLAR; ÜSTÜN VASIFLARINI BİLEREK SOHBETİNDE BULUNANLAR İSE, O'nu herşeyden çok severlerdi..." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 18-19)
7. Hz. Hasan (ra) naklediyor: "RESULULLAH EFENDIMIZ, YARADILIŞTAN HEYBETLI VE MUHTEŞEMDI. MÜBAREK YÜZÜ, DOLUNAY HALİNDEKİ AYIN PARLAKLIĞI GİBİ NUR SAÇARDI. ORTA BOYLUDAN UZUN, İNCE UZUNDAN KISA İDİ. Saçları kıvırcık ile düz arası idi; şayet kendiliğinden ikiye ayrılmışlarsa onları başının iki yanına salar, değilse ayırmazlardı. Uzattıkları takdirde saçları kulak yumuşaklarını geçerdi. PEYGAMBER EFENDIMIZ (SAV)' IN RENGI, EZHER'UL-LEVN (PEK BEYAZ VE PARLAK RENK) İDİ, YANİ NURANİ BEYAZDI. ALNI AÇIKTI. KAŞLARI; HİLAL GİBİ, GÜR VE BİRBİRİNE YAKINDI. Boynu, saf mermerden meydana gelen heykellerin boynu gibi gümüş berraklığında idi. Vücudunun bütün azaları birbiri ile uyumlu olup YAKIŞIKLI BİR YAPIYA SAHİPTİ..." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 18-22-23)
8. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "HAZRETİ PEYGAMBER, GÜMÜŞTEN YARATILMIŞ GİBİ NURLU BEYAZDI; SAÇLARI DA HAFİF DALGALI İDİ." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 28-29)
9. "EFENDIMIZ (SAV) BEYAZA PEMBE KARIŞIK RENKTE İDİ..." (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 519/4)
10. "ALLAH RESULÜNÜN ALNI GENİŞ OLUP HİLAL KAŞLIYDI, KAŞLARI GÜRDÜ. Iki kaşı arası açık olup, halis bir gümüş gibiydi..... SAKALI GÜRDÜ. BOYNU PEK GÜZELDİ, NE UZUN NE KISAYDI. BOYNUNUN GÜNEŞ VE RÜZGAR GÖREN KISMI ALTIN ALAŞIMLI GÜMÜŞ İBRİK GİBİ GÜMÜŞÜN BEYAZLIĞI VE ALTININ DA KIRMIZILIĞINI YANSITIR ŞEKİLDE PARILDARDI. GÖĞSÜ GENİŞTİ, GÖĞSÜNÜN DÜZLÜĞÜ AYNAYI, BEYAZLIĞI DA AYI ANDIRIRDI. OMUZLARI GENIŞTİ. KOL VE PAZULARI İRİCE İDİ. Avuçları ipekten daha yumuşaktı." (Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 820)
11. ..."Aydın yüzlü ve GÜZEL YARADILIŞLI idi; ZAYIF VE İNCE DE DEĞİLDİ. ... Saçı ile kirpik ve bıyıkları gümrahtı (bol, gür). Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı (ağırbaşlılık, halim ve heybetli oluş), KONUŞTUĞU ZAMAN DA HEYBETLİ idi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi görünümündeydi; yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. ORTA BOYLU İDİ; bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. ÜÇ KİŞİNİN ARASINDA EN GÜZEL GÖRÜNENİ VE NUR YÜZLÜ OLANIYDI. ...." (İbni Sa'd, Tabakat, I, 230-231; Taberani, el-Mu'cem'ül-Kebir, IV, 49, nu:3605, VII, 105, nu:6510; Hakim, el-Müstedrek, III, 9-10; Beyhaki, Delail'ün-Nübüvve, I, 276-284; İbn'Asakir, Tarihu Medineti Dumeşk, III, 314-336, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s.48)
12. Cabir b. Semüre (ra) anlatıyor: "BEN RESULULLAH EFENDİMİZİN KÜREK KEMİKLERİ ARASINDA BULUNAN NÜBÜVVET MÜHRÜNÜ GÖRDÜM. ..." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36)
13. Ebu Nadre (ra) anlatıyor: "Ashabdan Ebu Said el-Hudri'ye Resulullah Efendimizin PEYGAMBERLİK MÜHRÜNÜN nasıl bir şey olduğunu sordum. MÜBAREK SIRTLARINDA GÜL TOMURCUĞU GİBİ BİR ET PARÇASI olduğunu söyledi." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976,, s. 42)
14. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Ben Resulullah Efendimizden daha güzel birisini görmedim; sanki güneş, onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. PEYGAMBER EFENDİMİZDEN DAHA HIZLI YÜRÜYEN BİRİSİNİ DE GÖRMEDİM; yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. BİZLER, ARKALARINDAN GİDERKEN, GERİ KALMAMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCARDIK." (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.157)
15. Hz. Ebu Atabe (ra)'den: "YÜRÜRKEN KUVVETLİ ADIMLARLA YÜRÜRDÜ." (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/2)
16. Allah Resulü insanların en beliğ (belagatli kimse, meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmaya muktedir olan. Kafi derecede olan. Yeter olan),EN DÜZGÜN KONUŞANI VE EN TATLI SÖZLÜ OLANIYDI (ağzından ballar akıyordu)! O, şöyle diyordu: "Ben Arabın en fasihiyim (Hatasız olarak söyleyen. Açık ve güzel konuşan)." (Taberani, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800)
17. Hz. Ebu Umame (ra)'den: "İNSANLARIN EN GÜLEÇ YÜZLÜSÜ VE HOŞCANLISI İDİLER." (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 545/4)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder