26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as) döneminde kan akıtılmayacak, İslam ahlakı ilmi çalışmalarla tüm dünyaya hakim olacaktır

HZ. MEHDİ (AS) KAN AKITMAYACAKTIR

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR.(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)
(Hz. Mehdi (as)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)
Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)
KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)
... Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl bizimle başlatmışsa onunla (Hz. Mehdi (as)) ile sona erdirecektir. Nasıl, bizimle onlar aralarındaki şirk ve adavetten (husumet ve düşmanlıktan) kurtulmuş ve kalplerine ülfet (dostluk) ve muhabbet (sevgi) yerleşmişse, Hz. Mehdi (as) gelişi ile yine öyle olacaktır. (Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)

HZ. MEHDİ (AS)'IN SİLAHI İMANDIR, SEVGİDİR

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sistemini Kuran'la, bilimle, fenle, akılla, imanla yenecekler. İnançta, fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist, materyalist, ateist düşünce yok olup gidecek, inşaAllah.
Hz. Amr b. Avf'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:
Rumlara ait Konstantiniyye tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. (Ramuz-el-Ehadis, s. 478)
İmam Müslüm'in Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber (sav) birgün sahabelerine hitaben: 
… Bu mücahitler o beldeye gelip konakladıkları zaman silahla harp etmezler, ok da atmazlar. La ilahe illallahu ekber diyerek tekbir getirirler. Bu tekbir üzerine şehrin iki tarafındaki surlardan biri düşer. Sonra ikinci defa tekbir getirirler. Akabinde şehrin öbür tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez tekbir getirecekler. Bunun üzerine İslam ordusu için surlardan gedikler açılacak, onlar da hemen buralardanşehre girerek fethedecekler. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 445-446)
Bu şehre gelindiğinde, Müslümanlar savaş yapmayacaklar. Sadece tekbir getirdiklerinde şehrin deniz tarafı düşecek, tekrar tekbir getirdiklerinde diğer tarafı düşecek. 3. kez tekbir getirdiklerinde de şehrin tamamı ellerine geçecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)
Hz. Mehdi (as) ve talebeleri Allah'ı anarak İstanbul'u ve dünyanın birçok şehrini manen, fikren, kültürel yönden fethedecek, manen Darwinizmi ve materyalizmi manen öldüreceklerdir. Kuran'daki bu ayette de Cenab-ı Allah fikren öldürmeye dikkat çekmektedir:
Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. ... (Enbiya Suresi, 18)

HZ. MEHDİ (AS) İSLAM AHLAKINI İLMİ ÇALIŞMALARLA HAKİM EDECEKTİR

Hadislerde bildirildiği gibi Hz. Mehdi (as) döneminde hiç kimsenin burnu kanamayacak, hiç kimse zarar görmeyecek, hatta uyuyan kişi dahi uyandırılmayacaktır. Bu da Hz. Mehdi (as)'ın fikri bir mücadele yürüteceğini göstermektedir. Hz. Mehdi (as), fikren din ahlakına uygun olmayan akım ve sistemleri susturacak, yaptığı ilmi çalışmalarla İslam ahlakını hakim edecektir.
(Hz. Mehdi (as)'ın) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
Hz. Mehdi (as)... gayet sükunet içinde yürüyecektir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 173)
Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. 
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

HZ. MEHDİ (AS) TÜM DÜNYAYI MANEN FETHEDECEKTİR

Ebu Basir şöyle diyor, İmam Cafer Sadık (as)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... HZ. MEHDİ (AS) DÜNYAYI FETHEDECEK, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN  BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)
Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali'ye (ra) şöyle buyurdu: "İlkleri sen ve SONLARI İSE ALLAH'IN TÜM DÜNYAYI FETHETMEYİ KENDİSİNE NASİP KILACAĞI HZ. MEHDİ (AS)'DIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 378)
HZ. MEHDİ (AS) DÜNYANIN DOĞU VE BATISINI FETHEDİP İSLAM'I (İslam ahlakını) DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EGEMEN KILACAKTIR... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak ve HZ. MEHDİ (AS) İSLAM'A HAYAT VERECEKTİR... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s. 12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
"Acele edenler helâk olur, (zuhur) (Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışı) yakındır diyenler kurtulur, kalenin hisarları gibi yerde sabittir,HÜZÜNDEN SONRA MÜTHİŞ BİR FETİH GELECEKTİR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 229)

HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İSLAM AHLAKINI HAKİM EDECEKLERDİR

Banu Amin, Muhammed el-Bekir'den ayette geçen DOĞRULAR hakkında şöyle naklediyor: "BUNLAR DÜNYANIN DOĞUSUNU VE BATISINI FETHEDECEK OLAN AHİR ZAMANDAKİ HZ. MEHDİ (AS)'IN ARKADAŞLARIDIR." (Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran'da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75, Ağustos 2008)
Mikdad b. Esved şöyle der:
Resulullah (sav)'in "Yeryüzünde İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde) bir çadır kalmaz."buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Tevbe suresinin 33. ayetinin tefsirinde.)

HZ. MEHDİ (AS) DİN AHLAKINI HAKİM ETTİĞİNDE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SON PEYGAMBER OLDUĞUNU KABUL ETMEYEN HİÇ KİMSE KALMAYACAKTIR

İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ."(Tefsir-i Burhan, c. 2, s. 121.)

HZ. MEHDİ (AS)'IN, ''ÜZERİNDE ALLAH'IN ADININ YAZILDIĞI, SARI - BEYAZ BAYRAKLARI'' DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI SARACAKTIR

Şöyle rivayet edilmiştir: "Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yardım yürüyecek. HZ. MEHDİ (AS)'IN BAYRAKLARI BEYAZ VE SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİLER BULUNUR. BAYRAKLARINDA ALLAH'IN İSM-İ AZAMI YAZILMIŞTIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilmez."(İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l Kurtubi), s. 438)
Hadiste ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtacak özelliklerden birinin, Hz. Mehdi (as)'ın kullanacağı "sarı beyaz bayrakları" olduğu haber verilmiştir. Ayrıca "bu bayrakların içinde çizgiler olacağı ve üzerinde de Allah'ın adının anıldığı yazılar olacağı" da belirtilmiştir.
Hadisin anlatımından, bu özelliklerin, Hz. Mehdi (as)'ın insanlara İslam ahlakını tebliğ ettiği kitaplara işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu kitaplar beyaz sayfalardan oluşacak, sarı altın rengi süsleri olacak ve kitabın içinde de yazılar ve bu yazıları içine alan kenar çerçeveleri olarak kullanılan kenar çizgileri, resimler ve şekiller bulunacaktır. Ve Yüce Allah'ın adı kitabın her yerinde yazılı olacak; Allah'ın Büyüklüğü ve Yüceliği bu kitaplarda çok detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca hadiste 'bayrak' benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordunun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethetmiş olmasının bir alameti olarak, Hz. Mehdi (as)'ın manen, kültürel açıdan ve bilgi yönünden fethettiği; yani ateistliği mağlup ettiği her yerde bulunacaktır.
Hadiste "onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilemez" sözleriyle de, Hz. Mehdi (as)'ın bu eserler ulaştığı her yerde mağlup edilemez bir etki bırakarak, İslam ahlakının yeryüzünde hakim kılınmasına vesile olacağına işaret edilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN İMANİ ESERLERİ, AHİR ZAMANDA İNSANLARIN HİDAYETİNE VESİLE OLACAKTIR

Ali b. Ebu Talib (as) şöyle buyuruyor: "Hz. Peygamber (sav) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu:
"Ya Ali! İman açısından  halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber'i görmemiş ve imam da (Hz. Mehdi (as) da) onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİKTE ONLAR BEYAZ SAYFALARA NAKIŞ OLUNMUŞ SİYAH HATLAR VASITASIYLA (YAZILI BELGELERLE) İMAN EDERLER." (Men La Yehzuruhu'l Fakih, c. 1, s. 269)
Ahir zamanda, beyaz sayfalara siyah harflerle kitapların basılacağı ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de, Hz. Mehdi (as)'ın öncülüğünde hazırlanacak olan bu eserleri okuyacakları haber verilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri de, onun Hz. Mehdi (as) olduğundan emin olmayacaklar, ancak görülen alametlerden dolayı ona karşı bir hüsn-ü zan sahibi olacaklardır.

HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN VARLIĞINI, YARATILIŞI, KAİNATI, KURAN'I, AHİR ZAMANI ÇOK GÜÇLÜ  DELİLLERLE ANLATACAKTIR VE KİMSE ONA KARŞI DELİL GETİREMEYECEKTİR

Hz. Mehdi (as), Allah'ın varlığını, kainatın ve Yaratılışın delillerini Kuran ayetleriyle açıklayacaktır. Ahir zaman olaylarını çok güçlü delillerle insanlara açıklayıp ispat edecek ve hiç kimse onun bu delillerine karşı koyamayacaktır.
Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyeti (otoritesi) Allah'ın tüm yarattıkları hakkındaki delillerindedir; bunlar öyle çoktur ki,onun (Hz. Mehdi (as)'ın) delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek (etkili olacak, hakim olacak) ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi (nedeni) olmayacaktır."(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)

HZ. MEHDİ (AS) DARWİNİZM VE MATERYALİZMLE YAPTIĞI FİKRİ MÜCADELESİNDE İNSANLARA YARATILIŞIN KANITLARINI GÖSTERECEK, TEBLİĞİNDE İSE KURAN AYETLERİNİ VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'DEN RİVAYET EDİLEN SAHİH HADİSLERİ DELİL OLARAK SUNACAKTIR

Kaim (Hz. Mehdi (as)) daha sonra sizin içinizde gerçeklerle çıkacak; Size gerçekleri getirecek ve deliller ile hareket edecek... (El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Al-Bihar 51: 131)

HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA YARATILIŞ GERÇEĞİNİ FOSİLLERLE İSPAT EDECEKTİR

BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (AS) İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 223-224)
Hadiste verilen bilgi, Hz. Mehdi (as)'ın fosillerle ilgileneceğini, Yaratılış gerçeğini fosillerle ispat edeceğini, bu eski fosillerle inkarı ve dalaleti; dinsiz, materyalist ve Darwinist sistemi ortadan kaldıracağını göstermektedir.
Hz. Mehdi (as)'ın, materyalizmin ve Darwinizm'in geçersizliğini ispat ederken bin yıldan eski, yani milyonlarca yıllık fosilleri kullanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hadis, fosillerin adeta lisan-ı hal ile, "Hüccet Mehdi (as), biz Allah'tan bir deliliz; bizlerin evrim geçirmediğimizi, ilk yaratılıştan itibaren değişmeden aynısıyla kaldığımızı bizleri delil göstererek insanlara anlatabilirsin" diyeceklerine ve Hz. Mehdi (as)'ın da, yer altından çıkan fosiller yoluyla bu gerçeği resim, yazı, kitap, video film ve belgelerle insanlara anlatacağına işaret etmektedir.
Hz. Mehdi (as)'ın bir ismi de, "delil getiren" yani "Hüccet"tir. Hüccet Mehdi (as) ahir zamanda hüccet (delil) ile konuşacaktır. Allah ona bu imkanı verecek ve canlılara ait kemikler de Hz. Mehdi (as) için birer delil (hüccet) olacaktır. Hz. Mehdi (as) bu fosilleri, o devrin ateist, materyalist ve Darwinistlerine karşı, reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacak ve bu yolla Darwinistleri mağlup edip dinsiz materyalist sistemi tamamen ortadan kaldıracaktır.
Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde, Hz. Mehdi (as)'ın birinci vazifesinin, "maddiyyun ve tabiyyun taunu"nu, yani Allah'ı inkar üzerine kurulmuş materyalizm ve Darwinizm fikrini yerle bir ederek tam olarak etkisiz hale getirmek olacağını belirtmiştir:
Ve onun (Hz. Mehdi (as)'ın) üç büyük vazifesi olacak: Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADDİYUN(materyalizm) VE TABİİYYUN (Darwinizm) TAUNU (salgınının), BEŞER İÇİNE İNTİŞAR ETMESİYLE (insanlar arasında yayılmasıyla), HERŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (Darwinist materyalist felsefeyi) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR...(Emirdağ Lahikası, s. 259)

HZ. MEHDİ (AS), TÜM DÜNYANIN HİDAYETİNE VESİLE OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as), HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR VE SALİHLER GİBİ YAŞAR. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)
ALLAHPERESTLİK NEFSPERESTLİĞE ÇEVRİLDİKTEN SONRA HZ. MEHDİ (AS) GELECEK VE NEFSPERESTLİĞİ ALLAHPERESTLİĞE ÇEVİRECEK; KURAN, GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERE UYDURULDUKTAN SONRA HZ. MEHDİ (AS) GELİP GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ KURAN'A UYDURACAK... (Nehc-ül Belağa, Feyz'ül İslam baskısı, s. 424, 425)

HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN KURAN AHLAKINI EN MÜKEMMEL ŞEKİLDE YAŞAMALARINA VESİLE OLACAKTIR

İmam Muhammed Bakır (as) da buyurmuştur ki: "Kaimimiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDİNCE kulların başına elini sürecek ve onların dağınık fikirlerini bir yere toplayacaktır. Onları bir hedefe doğru yöneltecek ve ONLARDA BEĞENİLMİŞ AHLAKI KEMAL HADDİNE ULAŞTIRACAKTIR."(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 336)

HZ. MEHDİ (AS) DÜNYANIN HER YERİNİ GÜNEŞ GİBİ AYDINLATACAK, ONUN VESİLESİYLE TÜM "GAM VE ZULÜMLER" SON BULACAKTIR

HZ. MEHDİ (A.S.) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN "GERÇEK VE DERİN SEVGİYİ" YAŞAMASINA VESİLE OLACAKTIR

Hz. Ali b. Ebi Talib (as) da şöyle buyuruyor: "Kâimimiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince İNSANLARIN KALBİNDEKİ DÜŞMANLIK VE İHTİLAF SEBEPLERİNİ KÖKTEN KAZIYACAKTIR. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 336)
Ebu Said Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "...Daha sonra Allah Teala Ehl-i Beyti'mden birini (Hz. Mehdi (as)) zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurması için gönderecektir. GÖKYÜZÜ VE YERYÜZÜNÜN SAKİNLERİ ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN) RAZI OLACAKLAR..." (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s. 177)
Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin... ONDAN YER VE GÖK EHLİ RAZIDIR...(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
ONUN (HZ. MEHDİ (AS)) HİLAFETİNDEN (MANEVİ LİDERLİĞİNDEN) YER VE GÖK EHLİ, HATTA HAVADAKİ KUŞLAR BİLE RAZI OLACAKTIR.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)
... O ZAMAN, YER VE GÖK EHLİ, BÜTÜN YABANİ HAYVANLAR, KUŞLAR, HATTA DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE ONUN (Hz. Mehdi (as)'ın) HİLAFETİYLE (manevi liderliğiyle) SEVİNECEKLERDİR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)
Ebu Said Hudri Resulluh'dan rivayet ediyor: Hz. Mehdi (as)'ın izleyicileri ona sığınırlar, BAL ARILARININ KRALİÇE ARIYA SIĞINDIKLARI GİBİ (ONUN YANINDA GÜVEN VE HUZUR BULURLAR), o yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN İMANINA VE ALLAH'TAN ÇOK KORKMALARINA VESİLE OLACAKTIR

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. "... (HZ. MEHDİ (AS)) KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KULLUĞU YERLEŞTİRECEKTİR."(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74)

HZ. MEHDİ (AS), KURAN'IN DOĞRU YOLUNU VE PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÜNNET-İ SENİYYESİNİ İNSANLARA GÖSTERECEKTİR

Nechül Belağa'dan. İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "Onlar yanlış yolları izleyerek ve yol gösterici gelenekleri terk ederek sağa ve sola gittiler... Ey insanlar, bu her vaadin gerçekleşeceği ve bilmediğiniz kişinin (HZ. MEHDİ (AS)) GELİŞİNİN YAKLAŞTIĞI ZAMANDIR. Dikkat edin, o zaman aramızdan çıkmış olan (HZ. MEHDİ (AS)), BU EN ZOR ZAMANLARDA AYDINLIK BİR IŞIKLA ONLARI AŞACAK..." (Kitab-ül Gaybet, Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle birlikte insanlığın, onun Kuran'dan kaynaklanan nuru ve aklıyla aydınlanacağı; Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın doğru yolunu, Kuran'ın güzelliklerini ve Resulullah (sav)'in sünnet-i seniyyesini insanlara göstereceği bildirilmektedir.
(Peygamberimiz (sav)'den rivayet olunan bu hadisteki "AYDINLIK BİR IŞIKLA" şeklindeki ifade belki de Hz. Mehdi (as)'ın ve talebelerinin kullanacakları TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR EKRANINA da işaret etmektedir.)

ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'I VESİLE EDEREK, ASRI VE TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK MÜKEMMEL KİTAPLAR HAZIRLATACAKTIR

Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed Bakır veya İmam Caferi Sadık aleyhisselam'dan naklen: "ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) İMAMETİ VEREN, ONA İLİM VE KİTAPLAR VERECEK VE ONU KENDİ BAŞINA BIRAKMAYACAK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 387)
Hz. Mehdi (as)'ın sürekli olarak Cenab-ı Allah'ın kontrolünde olacağı;  Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı vesile ederek çok etkili, asrı ve bütün dünyayı etkileyecek mükemmel kitaplar hazırlatacağı hadisten anlaşılmaktadır.

HZ. MEHDİ (AS)'IN VESİLESİYLE, HER YER ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEKTİR

Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer Sadık (as)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... Hz. Mehdi (as) dünyayı fethedecek, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR."(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)

HZ. MEHDİ (AS), KURAN'I VE HADİSLERİ ÇOK İYİ ANLAYIP AÇIKLAYACAKTIR

İkmal-i Din:
Muhammed İbn-i Sinan'dan, Emir İbn-i Şamir'den, Cebir'den, Ebu Cafir (as)'dan rivayet edilmiştir:
"YÜCE ALLAH'IN KİTABI HAKKINDAKİ BİLGİSİ VE O'NUN ELÇİSİNİN (SAV) SÜNNETİ MEHDİMİZ (AS)'IN KALBİNDE BİR BİTKİNİN EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)
Hz. Mehdi (as)'ın Kuran'ı ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacağı Peygamberimiz (sav)'in hadisinde çok veciz bir şekilde haber verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder