26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as) ilk başlarda insanların büyük çoğunluğu tarafından fark edilmeyecektir
İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)'I EVLERİNDE, SOKAKLARDA GÖRECEKLER, ONU SIKLIKLA İZLEYECEKLER; ANCAK 'HZ. MEHDİ (AS)' OLDUĞUNU FARK ETMEYECEKLERDİR
Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan duydum ki: "... Hakkı gaspolunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (HZ. MEHDİ (AS)) ONLARIN ARASINDA DOLAŞIR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI YERLERDEN GEÇER. AMA ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (AS)'I) TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf (as)'a verdiği gibi ona izin verir." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)
Amr bin Sa'd, Emirülmüminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselam'dan nakleder: "... Ali'nin Rabbine andolsun ki hüccet (HZ. MEHDİ (AS)) AYAKTA OLACAK, DÜNYANIN YOLLARINDA YÜRÜYECEK, EVLERE VE SARAYLARA GİRECEK, BU YERİN DOĞUSUNDA VE BATISINDA GEZECEK, SÖZLERİ DUYULACAK, CEMAATE SELAM VERECEK, GÖRECEK ama vaadedilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)
Peygamberimiz (sav), ortaya çıkışından önceki dönemde Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında sıklıkla görüleceğini; insanların onu evlerinde otururken, sokaklarda dolaşırken göreceklerini, televizyonlardan, internetten sesini duyup görüntülerini izleyeceklerini, ismini duyacaklarını, ancak buna rağmen onun Hz. Mehdi (as) olduğunu tanıyıp anlamayacaklarını bildirmiştir. Aynı şekilde Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında, çarşılarda, pazarlarda da dolaşacağını; ancak onun Hz. Mehdi (as) olduğunu ummadıkları için insanların yine onu herhengi biri zannedip tanımayacakları da belirtilmiştir. Hadislerde verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'ın insanlar arasında tanınan, bilinen; oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak, 'Hz. Mehdi (as) sıfatıyla tanınmayan' bir kimse olacağını göstermektedir.
HZ. MEHDİ (AS), 'BEN HZ. MEHDİ (AS)'IM' DEMEYECEK; ANCAK İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ GAFLET PERDESİNİ KALDIRARAK, 'MEHDİ GERÇEĞİNİ' ANLAMALARINI SAĞLAYACAKTIR
Hz. Mehdi (as) hiçbir zaman için insanlara, "Ben Mehdiyim" demeyecektir. Allah, Peygamberimiz (sav)'in diliyle haber verdiği alametlerle, onu insanlara tanıtacaktır. Bu alametlerden biri de, "HZ. MEHDİ (AS)'I İNSANLARA EN İYİ ANLATACAK OLAN KİŞİNİN YİNE YALNIZCA HZ. MEHDİ (AS) OLMASI"dır. Hz. Mehdi (as) yaptığı çalışmalarla; Peygamberimiz (sav)'in     hadislerini ve İslam alimlerinin Hz. Mehdi (as) hakkındaki açıklamalarını en doğru ve en hikmetli şekilde yorumlamasıyla, insanlara Hz. Mehdi (as)'ı en mükemmel şekilde tanıtacaktır. Bir hadiste Hz. Mehdi (as)'ın, Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili verdiği bilgilerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı, bu sebeple de Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili hadislerini en doğru şekilde açıklayacak kişinin de yine sadece Hz. Mehdi (as) olacağı şöyle bildirilmiştir:
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "... Buyurdu ki: Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir.  YALNIZ O (HZ. MEHDİ (AS)),  RESULULLAH (SAV)'İN ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)
Hz. Mehdi (as) bu hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve basiretlerini açacaktır. Açıkça "Ben Hz. Mehdi (as)'ım demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (as)'ın varlığına ve gücüne işaret ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp "Mehdi gerçeğini" anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi (as)'dan bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (as) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.
İNSANLARIN HZ. MEHDİ (AS)'I TANIYAMAMALARININ BİR HİKMETİ DE ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS) ÜZERİNDEKİ KORUMASINDANDIR
AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU (HZ. MEHDİ (AS)'I) HALKTAN GİZLEYECEKTİR.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)
HZ. MEHDİ (AS), İLK BAŞLARDA İSMİNİN MEŞHUR OLMASINDAN KAÇINACAKTIR
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilerden, ortaya çıkışından önceki dönemlerde Hz. Mehdi (as)'ın isminin meşhur edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi (as)'ın isminin meşhur edilmemesi için tek çözüm müstear isim kullanmasıdır. Bu yüzden Hz. Mehdi (as) da faaliyetlerine başladığı ilk dönemlerde kendi ismini gizleyecek, kendi adı yerine başka bir isim kullanacaktır.
Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam'ın huzurunda idim ve benimle birlikte başkaları da vardı. İmam aleyhisselam bize şöyle buyurdu: "SAKIN HZ. MEHDİ (AS)'IN ADINI MEŞHUR ETMEYİN"... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 174)
Aynı hadisi şeyhimiz Muhammed bin Yakub-u Kuleyni (ra) da nakleder: "Allah sizlerin hidayetinizi artırsın görüyor musunuz? HZ. MEHDİ (AS)'IN ADININ MEŞHUR EDİLMEMESİ HAKKINDAKİ HADİSLERDE İMAM NE BUYURUYOR: "ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ADINI MEŞHUR ETMEYİN"..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 175)
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA GÖRÜNECEK, ANCAK ALLAH ONUN HZ. MEHDİ (AS) OLDUĞUNU BİR SÜRE İNSANLARDAN SAKLI TUTACAKTIR
Allah Teala onunla (Hz. Mehdi (as) ile) insanlar arasına bir örtü çeker, onlar onu görürler ama tanımazlar. (Kemalu'd-din, c. 2, s. 351)
SAMİMİ MÜSLÜMANLAR HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİNİ ZAMANLA SEVİP TAKDİR EDECEKLERDİR
… Hz. Peygamber... şöyle dedi: "Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hz. Mehdi (as) ortaya çıkıncaya, ONLARIN (HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİ) ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O DÖNEMDE ONLARI KÖTÜLEYENLER AZALACAK, SEVMEYENLERİ ZELİL OLACAK VE ÖVENLERİ ÇOĞALACAKTIR." (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)
Ahir zamanda; Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önce müslümanlara şiddetli baskı, şiddet ve eziyet uygulanacaktır. Ancak insanlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini tecelli eden ahir zaman alametlerinin ardı ardına ve birbirini izler şekilde gerçekleşmesinden anlayacaklardır. Bu dönemde Hz. Mehdi (as) ve ihlasla Allah'a bağlı olan talebelerinin adları çok fazla anılmaya başlayacaktır. Ünleri dünya çapında yayılacaktır. Ardından iman edenler Hz. Mehdi (as) ve talebelerini sevmede yavaş yavaş birleşeceklerdir. Ancak bu dönem gelene kadar Hz. Mehdi (as) ve talebelerine karşı zulüm, baskı ve eziyet devam edecek, onu kötüleyenler olacaktır. Ancak zamanla bu kişiler azalacak, - tevbe edip, niyetlerini değiştirenler hariç- bu kişiler hor ve aşağı bir konuma düşeceklerdir. Hz. Mehdi (as)'ı seven, öven insanların sayısı zamanla çok artacaktır.
ORTAYA ÇIKIŞINDAN ÖNCE HZ. MEHDİ (AS)'IN NAMI VE ŞÖHRETİ SÜREKLİ OLARAK YAYILACAKTIR
Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasında ipucu veren önemli bilgilerden biri, "Hz. Mehdi (as)'ın namının ve şöhretinin dünya çapında sürekli olarak yayılmasıdır". İnsanlar, Hz. Mehdi (as) olduğunu bilmeseler de, hadislerde belirtilen pek çok şekilde, Hz. Mehdi (as)'ı sıklıkla görecek, sesini duyacak, fikirlerini öğrenecek, eserlerini, çalışmalarını izleyecek ve yine sıklıkla ondan bahsedeceklerdir. Hadislerde bu dönemde tüm insanların çok sık olarak Hz. Mehdi (as)'dan bahsedecekleri, onun adını anıp, onun hakkında konuşacakları, ona karşı büyük bir sevgi ve muhabbet duyacakları şöyle bildirilmiştir:
HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDER, HERKES SADECE ONDAN KONUŞUR, ONUN SEVGİSİNİ İÇER VE ONDAN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
Hz. Mehdi (as) gelince, İNSANLAR ONU AŞK VE MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
Hz. Mehdi (as), (zamanındaki) insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler... Cebrail onların önünde, Mikail de arkalarında bulunur. O (HZ. MEHDİ (AS)) MAHLUKAT ARASINDA SEVİLİR.(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)
Seleme b. Züfer şöyle der: "... HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HİÇBİR GAİB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN KADAR AZİZ VE SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR." (El-Havi, c. 2, s. 159)
Muhakkak ki o (Hz. Mehdi (as)), insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, HZ. MEHDİ (AS)'IN KENDİLERİNE EN SEVGİLİSİ OLMADIKÇA ÇIKMAYACAKTIR.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)


ALLAH (BÜTÜN İNSANLARIN KALPLERİNİ ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) MUHABBETİYLE DOLDURACAKTIR. (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder