26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin


O Kureyş‘ten ve Ehl-iBeyt‘imden bir kişidir.” 
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13) 
Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş‘ten ve Ehl-i Beyt‘imden bir kişidir.“(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13)
Asr-ı Saadet döneminden bu yana, ‘Mehdi konusu‘ İslam aleminde her zaman büyük önem taşıyan hayati bir konu olmuştur. İman edenler, Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara, yeryüzünde hüküm süren inkara dayalı düşünce sistemlerinin, haksız ve adaletsiz uygulamaların, dünyada süregelen savaş ve çatışmaların hep Hz. Mehdi (as)‘ın vesilesiyle son bulacağını umarak, bu mübarek şahsın kendi yaşadıkları yüzyıllarda gelmesini beklemiş, bunun için Allah’a samimiyetle dua etmişlerdir. 
Peygamberimiz (sav)‘in hadislerinde, Ashab-ı Kiram döneminden itibaren Müslümanların hasretle Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın gelişini beklediklerinden ve Allah’tan, ‘bu tarihi dönemde yaşayanlardan olmayı dilediklerinden‘ bahsedilir. Hatta Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) dönemine yetişebilmek için yaşlıların ‘Allah’tan genç olmayı istedikleri‘ haber verilir. Hadislerde ayrıca Peygamberimiz (sav), o dönemde yaşayacak olan müminlere, ‘karda sürünerek de olsa Hz. Mehdi (as)’ı bulup ona uymaları‘nı bildirerek, bu kıymetli asra yetişenlere, Allah’ın bu lütfuna layık olmaya çalışmalarını öğütlemiştir:
İbni Ebi Şeybe ve Nuaym b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes‘ud‘dan tahric ettiler. O dedi ki: 

 “... O (Hz. Mehdi (as)) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. SİZDEN O’NA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK OLASA GELSİN, O’NA KATILSIN. Zira O Hz. Mehdi (as)’dır.“ (Ahir Zaman Mehdisi‘nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14)
“Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) zamanında, BÜYÜKLER “KEŞKE BEN KÜÇÜK OLSAYDIM”, KÜÇÜKLER DE “KEŞKE BEN BÜYÜK OLSAYDIM” DİYECEKLERDİR.“ (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48) (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)
“… HATTA YAŞAYANLAR (KENDİLERİNDE BULUNAN NİMETLERİ GÖRMELERİ İÇİN) ÖLÜLERİNDE HAYATTA OLMALARINI TEMENNİ EDECEKLERDİR.“ (İmam Şa‘rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 437)
Nuaym b. Hammad, İbni Abbas‘dan tahric etti ki: “Hz. Mehdi (as) bizim Ehli Beyt‘ten bir gençtir. İHTİYARLARIMIZ ONA YETİŞEMEYECEK, GENÇLERİMİZ İSE ONU ÜMİD EDECEKLERDİR.“ (Ahir Zaman Mehdisi‘nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 23)
Nuaym, Tavus’dan rivayet etti: “BEN HZ. MEHDİ (AS)’A YETİŞENE KADAR ÖLMİYEYİM İSTEDİM. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı? bile iyilik yapılır.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)
“(Hz. Mehdi (as)’ın) Zamanı o kadar adil olacak ki, KABİRDEKİ ÖLÜLER DİRİLERE İMRENECEKTİR...“ (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)
İnsanların asırlardır özlemini duydukları bu güzel dönem, hadislerin işaretlerine göre ‘yarım yüzyıldan fazla‘ sürecektir. Ve yüzyıllardır İslam dünyası için bu kadar büyük önem taşıyan bu tarihi müjdenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmıştır. - Allah’ın izniyle – Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)’ın gelişi için dikkat çektiği tarih çok yakındır. İçerisinde bulunduğumuz bu yüzyıl, - ‘Hicri 1400‘ler – inşaAllah ‘Mehdi Yüzyılıdır‘. Asırlardır insanların hasretle bekleyip, çıkışı için ümitle dua ettikleri ‘Hz. İsa (as) ile Hz. Mehdi (as)’ın gelişi inşaAllah bu yüzyılda gerçekleşecektir‘. Bu yüzyılda yaşayan, bu tarihi şahısların çıkışını hasretle, ümitle, şevkle bekleyen samimi Müslümanlar inşaAllah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın yardımcılarından, dostlarından, yakınlarından olabilme şerefine erişebileceklerdir. Yeryüzündeki dinsiz akımları karşı yürütecekleri fikri mücadelelerinde, tüm dünyaya İslam ahlakının yayılmasında, İslam dünyasının birlik olmasında, Hıristiyan dünyasının Kuran’a ve hak dine tabi olmasında inşaAllah Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın destekçilerinden olabileceklerdir. Bu mübarek şahısların yardımcılarından olup, Müslüman dünyasının, 14 yüzyıldır hasret kaldığı adalet, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve berekete kavuşmasına vesile olanlardan olma şerefine erişebileceklerdir.
Peygamberimiz (sav)’in hadisleri, büyük Ehl-i Sünnet alimlerinin, yaşadıkları yüzyılların kutupları, müceddidleri, müçtehidleri olmuş kıymetli İslam alimlerinin tüm açıklamaları ittifakla içerisinde bulunduğumuz bu yüzyıla işaret etmektedir. Yine bu kaynaklarda belirtilen ‘Ahir Zaman Alametleri‘ olarak bilinen hemen hemen tüm olaylar, aynı hadislerde ‘bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca‘ sözleriyle ifade edildiği gibi arka arkaya gerçekleşmiş durumdadır. Dünyada hemen her gün yaşanan gelişmeler içerisinde bulunduğumuz dönemin ‘Ahir Zaman‘ olduğunun ve ‘Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın bu çağda ortaya çıkacaklarının ve onların vesilesiyle yaşanacak kutlu yaklaştığının‘ habercisi niteliğindedir.
Günümüzde bu gerçek artık, bu konuyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes tarafından bilinmekte; yerli ya da yabancı tüm televizyonlarda, radyolarda, sohbet programlarında, gazete ve dergilerde, konferanslarda, internet sitelerinde herkes Hz. Mehdi (as) konusundan bahsetmektedir. Kuşkusuz ki bu da Hz. Mehdi (as)’ın hadislerde bildirilen ve gelişini haber veren çok önemli bir işarettir:
“HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDER, HERKES SADECE O’NDAN KONUŞUR, O’NUN SEVGİSİNİ İÇER VE O’DAN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
Bu kitabın hazırlanmasındaki amaçlarından biri, hem Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)‘ı heyecanla bekleyen Müslümanların hem de bu konuyu merak eden tüm insanların, en doğru bilgilere ve en güvenilir, sahih kaynaklara ulaşabilmeleri; Peygamberimiz (sav)’in, asırlar boyu titizlikle nakledilerek günümüze ulaştırılan kıymetli hadislerinde bu mübarek şahıslar hakkında verilen önemli haberleri öğrenebilmeleridir. Bu vesileyle Müslümanlar, İslam dünyası ve yeryüzündeki tüm insanların huzuru için büyük önem taşıyan bu önemli gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve bu tarihi olaylara daha hızlı ve güzel bir şekilde hazırlanabileceklerdir.
14 yüzyıldır insanlar bir ‘Peygamber‘ görme şerefine erişememişlerdir. Böyle mübarek bir insanla karşılaşıp tanışma, O‘nun derin imanına, Allah korkusuna, güzel ahlakına şahit olma imkanıyla karşılaşmamışlardır. Allah’ın izniyle bu dönem, Allah’ın 1400 sene sonra insanları bir ‘Peygamber‘le şereflendireceği bir asırdır. Allah Hz. İsa (as)‘ı, inkara karşı olan mücadelesinde Hz. Mehdi (as)’ın destekçisi olarak yeniden yeryüzüne gönderecektir. Hz. İsa (as) bu gelişinde Kuran’a tabi olacak ve tüm Hıristiyan dünyasının hak din olan Kuran’a uymalarına vesile olacaktır. Hz. İsa (as), Hz. Mehdi (as)’a tabi olacak ve Hz. Mehdi (as)’ın manevi liderliği altında İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaklardır. Bu, içerisinde bulunduğumuz yüzyılda yaşayan insanlar için çok büyük bir nimet ve Allah’ın çok büyük bir lütfudur.
Aynı şekilde insanların yüzyıllardır beklediği ‘Ahir Zaman Mehdisi’ de yalnızca bir kez gelmekte ve bu Büyük Zatı görmek de yine bu yüzyılın insanlarına nasip olmaktadır. Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ‘Hz. Mehdi (as)’ın yaşadığı asrın en güzel ahlaklı insanı olacağını‘ bildirmiştir. Ahlakının ise Peygamber Efendimiz (sav)’in ahlakına benzeyeceği haber verilmiştir. İman eden bir insan için, böyle üstün ahlaklı, mübarek bir şahsın kendisiyle aynı dönemde yaşaması Allah’ın çok büyük bir lütfu, ikramıdır. Bir Müslümanın kendi yaşadığı dönemde, ‘dünyanın en güzel ahlaklı insanı‘ olduğunu bildiği bir insanı araması, bulmaya çalışması gerekir.
Allah’ın seçip beğendiği böyle üstün iki kulunun birden aynı dönemde gönderilmesi müminler için büyük bir rahmettir. Bu kitapta yer alan bilgiler de, -Allah’ın izniyle- Müslümanların bu büyük rahmeti ve Allah’ın bu güzel müjdelerini çok daha iyi kavramalarına ve İslam ahlakının yüzyıllar sonra gelecek olan hakimiyetine çok daha güzel bir şekilde hazırlanmalarına vesile olacaktır.

5 yorum:

 1. :) #Mehdiolsaböyleyapardi

  YanıtlaSil
 2. Yazdığınız yazıda bir tane dahi Kur'an dan kaynak yok, neye dayanarak bunları yazıyorsunuz şia dan geçme mehdi bidattir. Ucu uzatmalı süslü arapça harflerle döşeli kitapları kaynak göstermeyin. Kaynak olarak Kur'an ı bile geri plana itip sahih olmayan kaynak kitaplar göstermeyin. Örnek gösterdiğiniz hadis bile sahih değil. Kaynağınız Kur'an değil şirke düşmeyin. Tövbe edin...

  YanıtlaSil
 3. Diyemiyorsunuz ki bu Mehdi gelecek dünyayı kurtaracak diye bir tane bile ayet yoktur Kur'an'da.Kur'an'da bu kadar en önemli itikat esası niye yok? Yahu bi düşünün artık.
  Hadi Kur'an'ı ölçü almıyorsunuz anladık.
  Buharinin ve Muslimin Sahihlerinde,İmam Malikin Muvattasında bi tane içinde Mehdi diye biri gelecek diye rivayet yoktur,uydurma görüp almamışlardır.
  Niye almamışlar bi düşünün?
  Mehdi adlı biri dünyaya inip dünyayı kurtaracak diye bir itikat İslamda yoktur.
  Allah,Kur'an'ı gönderdi ve dininizi tamamladım buyurmadı mı?

  YanıtlaSil
 4. Yaşar Nuri habisinin fitnesi yorum yapanlara bulaşmış. Yazık! Geberdi de gençler onun ifsadından kurtuldu.

  YanıtlaSil
 5. Kureyş, kelimesi Güneş demektir, ve Beyt de Tc dir. Ve bu beytte, güneş isimli şehir, Samsundur. Delilanın Samsonu da zaten mehdi mesih den başkası değildir..

  YanıtlaSil