26 Haziran 2014 Perşembe

Dünya'nın ömrünün 7000 yıl olduğunu belirten, Suyuti Hazretleri'nden nakledilen Hadis-i Şerifler
1
İbni Asakir diyor ki: Ebu Said Ahmed b. Muhammed Bağdadi aradaki ravi silsilesi ile rivayet etti. Enes b. Malik (ra)'dan O dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu:
Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şuDünya'nın yedi bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar.
2
İbni Abiyy diyor ki: Ebu İshak, İbrahim b. Abdullah Nebti, aradaki ravi silsilesi ile rivayet etti. Enes b. Malik (ra)'dan O dedi ki, Resullullah (sav) buyurdu:
Dünya'nın ömrü, ahiret günlerinden yedi gündür. Allah Teala buyurdu ki: "Senin Rabbinin yanındaki bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir."
3
İbni Ebi Dünya, Zemmil Emel'inde diyor ki: Ali b. Said, Hamza b. Hişan'dan, O da Said b. Cubeyr'den rivayet ettiler ki,
Dünya, ahiret haftalarından bir haftadır.
4
İbni Ebi Hatem, Tefsir'inde İbni Abbas'dan rivayet etti ki:
Dünya, ahiret haftalarından bir hafta olup, yedi bin senedir ve bunun altı bini geçmiştir.
5
İbni Abbas'dan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır.
O dedi ki: Dünya yedi gündür. Her bir gün bin yıl gibidir. Ve Resulullah (sav) de onun sonunda gönderildi.
6
Tabarani Kebir'inde diyor ki, Ahmed b. Nadr el-Askeri ve Cafer b. Muhammed-ül Feryabi nakletmişler ki; (Ravi silsilesi ile) Dakkak b. Zeyd-i Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki:
Ben gördüğüm bir rüyayı Resullullah (sav)'e anlattım. Bu rüyada Peygamber (sav) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi. O buyurdu ki: Yedi basamaklı gördüğün minber şu Dünya'nın ömrü olan yedi bin senedir, Ben de Onun son bininde olacağım.
7
İbni Abd-il Hamid, Tefsir'inde diyor ki; Muhammed b. Fadl, Hammad b. Zeyd'den, o da Yahya b. Atik'den, o da Muhammed b. Sirin'den, o da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki:
Allah, gökleri ve yerleri altı günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün, sizin dünya hayatında saydığınız bin yıl gibidir. Ve dünyanın eceli altı gündür, yedinci günde kıyamet kopacaktır. Altı gün gitmiştir ve siz yedinci gündesiniz.
8
Peygamber (sav) zamanında, Adem (as)'dan beri 5600 yıl geçmiş olduğu konusunda Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed'den O da Vehb'den rivayet etti:
Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir.
Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, AHİR ZAMAN MEHDİSİNİN ALAMETLERİ, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Kahraman Neşriyat Kitapevi, sayfa 88.

1 yorum:

  1. bu hadislerle bilimsel veriler arasında çok büyük çelişki var. dünyanın ömrü bugünkü bilimsel verilere göre 4.5 milyar yıl. şurası elbette doğrudur. bizler ahir zamandayız. hadislerin uydurma olma ihtimali çok yüksek.

    YanıtlaSil