26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as), beraberinde Kutsal Emanetlerle çıkacaktır
HZ. MEHDİ (AS) PEYGAMBERLERİN NİŞANELERİYLE ÇIKACAKTIR
Hz. Mehdi (as)'ın gaybet döneminde yani insanların arasında olmadığı, tanınıp bilinmediği, hapis - sürgün, iftira, işkence ve zulüm gördüğü dönemlerinde birçok münafık çıkacaktır. Bu kişiler Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin gördüğü kötü muamele ve İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlar nedeniyle dalalete düşeceklerdir. Ancak Hz. Mehdi (as) Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberimiz (sav)'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırka-ı Şerifi ve Sancak-ı Şerif'idir.
Salih b. Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bâkır'dan, o ise babalarından nakleder ki, Resulullah salla'llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: "Mehdi benim evlatlarımdandır, ONUN GAYBET DÖNEMİ OLACAKTIR. BU DÖNEMDE ÜMMETTEN BİRÇOĞU DALALETE DÜŞECEKTİR. O, PEYGAMBERLERİN NİŞANELERİYLE (alamet, işaret) GELECEK,... (Kemal-ud Din, c. 1, s. 287 ve Bihar-ul Envar, c. 51, s. 72)
PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN SANCAĞI HZ. MEHDİ (AS)'IN YANINDA OLACAKTIR, BU SANCAK DÜŞMANLIK YAPANLARIN KORKUSUNU, SAMİMİ MÜSLÜMANLARIN İSE İMANLARINI ARTIRACAKTIR
ALLAH'IN ELÇİSİ İÇİN HAZRETİ CEBRAİL (AS) TARAFINDAN Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS)) TARAFINDAN YÜKSELTİLECEKTİR. BU SANCAĞIN ÖZEL NİTELİĞİ dört bir yanda bir aylık masefedekiDÜŞMANLARIN KALBİNE KORKU SALIYOR OLMASIDIR. Buna eşdeğer olarak, İNANANLARIN KALPLERİNDE MEMNUNİYETİ VE SAĞLAMLIĞI ARTTIRACAKTIR.(Bihar-ül Envar, Cilt. 51, Sayfa 135; Cilt 52, Sayfa 328; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 241)
HZ. MUSA (AS)'IN ASASI VE HZ. SÜLEYMAN (AS)'IN YÜZÜĞÜ HZ. MEHDİ (AS)'DA OLACAKTIR
Abdullah bin Sinan'dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Musa'nın asası cennet ağaçlarından birinin dalı idi ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa'ya verdi. O ASA, ADEM'İN TABUTU İLE BİRLİKTE TABERİYYE GÖLÜNDEDİR. NE ÇÜRÜRLER, NE DE DEĞİŞİRLER. SONUNDA KAİM ALEYHİSSELAM (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM ETTİĞİNDE O İKİSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 278)
Ebul Carud Ziyad bin Münzir'den, İmam Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "KAİM ALEYHİSSELAM (HZ. MEHDİ (AS)) ZUHUR ETTİĞİNDE RESULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEMİN BAYRAĞI, SÜLEYMAN'IN YÜZÜĞÜ, MUSA'NIN ASASI VE TAŞI İLE ZUHUR EDECEKTİR..."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 279)
... MUSA'NIN ASASI VE SÜLEYMAN'IN YÜZÜĞÜ ONDADIR (HZ. MEHDİ (AS)'dadır). ...Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)
Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. ANTAKYA DENİLEN BİR YERDEN TABUT'U (KUTSAL EMANETLER SANDIĞINI) ORTAYA ÇIKARACAKTIR. (Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. 82)
HZ. MEHDİ (AS), TABUTU SEKİNE'Yİ ANTAKYA MAĞARASINDAN ÇIKARACAKTIR.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)
HZ. MEHDİ (AS) TABUT-U SEKİNE'Yİ ÇIKARACAKTIR
Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.
(Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. 82)
O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır.
(Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)
Hz. Mehdi (as), Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkaracaktır. 
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)
HZ. MEHDİ (AS)'IN KUTSAL EMANETLERLE ÇIKMASI
Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar.(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi")
Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem (as)'ın cübbesini, Hz. Süleyman (as)'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
HZ. MEHDİ (AS)'IN BAYRAĞI
Hz. Mehdi (as)'ın bayrağı, Peygamberimiz (sav)'in sancağıdır:
Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur.O Resullah (sav)'in vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi (as) çıkınca açılacaktır. 
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 22)
Hz. Mehdi (as)'ın bayrağının özellikleri diğer hadislerde şu şekilde ifade edilmiştir:
Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yardım yürüyecek. Hz. Mehdi (as)'ın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın İsm-i Azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliği mağlup edilmez...(İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l-Kurtubi), s. 438)
Hz. Mehdi (as)'ın bayrağında "Biat Allah içindir" yazılıdır.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 65)
Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın bayrağıyla birlikte manen fethedeceği şehre de dikkat çekilmiştir. Bayrağını, Konstantiniyye yani İstanbul'a dikeceği haber verilmiştir:
Hz. Mehdi (as) Konstantiniyye'nin (manen) fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takib eden Hz. Mehdi (as) karşı kıyıya geçecektir. (Kıyamet Alametleri, sf. 181)(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 57)
HZ. MEHDİ (AS), PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN MÜHÜRÜNÜ KULLANACAKTIR
Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi (as)'ın, eserlerinde ve her hayırlı, güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz (sav)'in mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır.
Hadiste bu mührün altın olduğuna yani altın renginde bir mühür kullanıldığına da özellikle dikkat çekilmiştir.

Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor: "Adeta Kaim'i (Hz. Mehdi (as)'ı) görür gibiyim ki, ... PEYGAMBER (SAV)'İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR..."(Bihar, c. 52, s. 326)

2 yorum:

  1. ALLAH RAZI OLSUN O KADAR GUZEL ANLATIM ŞUPHESIZ ALLAH BIZIMLE BERABER DOSDOGRU OLANLA BERABER DIR

    YanıtlaSil
  2. ALLAH RAZI OLSUN O KADAR GUZEL ANLATIM ŞUPHESIZ ALLAH BIZIMLE BERABER DOSDOGRU OLANLA BERABER DIR

    YanıtlaSil