26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as) Türkiye'den çıkacak ve İstanbul'da faaliyet gösterecektir

HZ. MEHDİ (AS)'IN, İSTANBUL'U MANEN FETHETMESİ

… Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Hz. Mehdi (as)'ı aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke'de buluşurlar ve birbirlerine, buraya ne için geldiklerini sorduklarında hepsi de: "Bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye'yi (manen) fethedecek olan Hz. Mehdi (as)'ı arıyoruz, çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik. Şeklinde cevap verdiler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 40)
Hz. Mehdi (as), Konstantiniyye ve Deylem Dağını (manen) fethedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
Allah Teâlâ Hazretleri, mümin kullarına Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tesbih ve tekbir ile (manen) fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktir. (Ahmed Gümüşhanevi, Ramuz'ul Ahadis, s. 478)
"Allah Teâlâ, müminlere İstanbul ve Rum (topraklarının), tesbih ve tekbir ile (manen) fethini nasib buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır" buyurmuşlardır. (Deylemi, Firdevs, 5/82, no: 7524, Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, 17/15,21)
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Tesbih ve tekbir getirerek Kostantiniyye'yi (manen) feth edeceksiniz. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız." (İbn- Mace, Fiten, c. s. 35)
Amr b. Avf'dan (ra) rivayet edilmiştir: 
"Allah kendisini bir gecede ıslah eder. Rum şehrini (İstanbul'u) tekbir ile (manen) fetheder…" (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)
Uzak yerlerdeki talebeleri Hz. Mehdi (as)'a biat edecek. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİNE İSTANBUL'U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)
Resullah (sav) şöyle buyurmuştur: 
"Ehli Beytimden bir zat (Hz. Mehdi (as)), (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O (HZ. MEHDİ (AS)), İSTANBUL'U VE CEBEL'İ (dağı- İstanbul'un 7 Tepesini) (MANEN) FETHEDECEKTİR" (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde uzak yerlerde hatta uzak ülkelerde yaşayan Müslümanlar bile ona sevgi ve bağlılıklarını ifade edeceklerdir. Hadiste Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'u ve dağı manen fethedeceğini bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) hadiste geçen cebel yani dağ ifadesiyle İstanbul'un 7 tepesine dikkat çekmiştir. Bilindiği gibi İstanbul'un en büyük özelliklerinden biri de 7 tepe üzerine kurulu olmasıdır. "7 tepe" tanımlaması insanların aklına hemen İstanbul'u getiren çok ünlü bir tanımdır.

ŞU ANDA DAĞINIK OLAN TÜRK DEVLETLERİ BİRLEŞEREK HZ. MEHDİ (AS)'AYARDIM EDECEKLERDİR

... İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendisinden sonra Kaim'in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti....VE KÖŞE BUCAKTA BENİM OĞLUMA (HZ. MEHDİ (AS)'A) YARDIM EDECEK OLAN DAĞINIK TÜRK BAYRAKLARI ZUHUR EDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,Gaybeti numani, s. 323)
...Allah ona (HZ. MEHDİ (AS)'A) Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı FETHETTİRECEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

HZ. MEHDİ (AS)'IN İÇİNDE HİZMET VERDİĞİ MİLLET

Hadislerde yer alan bilgilere göre Hz. Mehdi (as) Türk Milleti içinde faaliyet gösterecektir.
"Hz. Mehdi (as) RUM'DAN, YANİ TÜRKLERDEN (ÇÜNKÜ, ESKİDEN TÜRKİYE'YE DİYAR-I RUM DENİLİYORDU) ayrılmayacaktır." (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen, Tılsımlar, s. 212)

KEHF SURESİ'NİN 79. AYETİNDE, 1979 YILINDA BATAN INDEPENDENTA GEMİSİNE VE 1979 YILINDA YAŞANAN ANARŞİ ORTAMINA İŞARETLER VARDIR

15 Kasım 1979 tarihinde, dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150 bin grostonluk Independenta adlı 95.530 ton hampetrol yüklü bir Romen tankeri, İstanbul'a gelirken bir kaza geçirmiş, karaya oturmuş ve günler süren büyük bir ateş oluşmasının ardından batmıştır.
Kuran'ın Kehf Suresi'nin 79. ayetinde, 1979 yılında gerçekleşen bu olaya yönelik bazı işaretler vardır. Bu ayette Hz. Hızır'ın, Hz. Musa'ya bir gemi hakkında bilgi verdiği ve gemideki insanları korumak için, çeşitli hikmetlerle bu gemiyi hasarlı hale getirip batırdığı haber verilmiştir:
"GEMİ, DENİZDE ÇALIŞAN YOKSULLARINDI, ONU KUSURLU YAPMAK İSTEDİM, (ÇÜNKÜ) İLERİLERİNDE, HER GEMİYİ ZORBALIKLA ELE GEÇİREN bir kral vardı." (Kehf Suresi, 79)
Yine aynı surenin 71. ayetinde geçen Hz. Musa (as)'ın, Hz. Hızır'a yönelttiği "İçindekileri batırmak için mi onu deldin?" sorusu da yine, Hz. Hızır'ın müdahalesi sonucunda ayette bahsi geçen "geminin battığını" haber verir.
Böylece ikisi yola koyuldu. NİTEKİM BİR GEMİYE BİNİNCE, O BUNU (GEMİYİ) DELİVERDİ. (Musa) Dedi ki: "İÇİNDEKİLERİNİ BATIRMAK İÇİN Mİ ONU DELDİN? Andolsun, sen şaşırtıcı bir iş yaptın." (Kehf Suresi, 71)
Ayetin bu ifadesinden Hz. Hızır'ın bahsettiği geminin de karaya oturduğu ve battığı anlaşılmaktadır. Kuran'da haber verilen bu olay muhtemelen, 1979 yılında İstanbul boğazında meydana gelen kaza sonrasında Independenta adlı geminin de karaya oturup uzun süre yandıktan sonra batmasına işaret etmektedir.
Nitekim, Peygamberimiz (sav) pek çok hadisinde Ashab-ı Kehf'in ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarından olacaklarını, dolayısıyla Kuran'ın Kehf Suresi'nde ahir zamanda yaşanacak olaylara işaretler olduğunu haber vermiş ve bunun için bu surenin ayetlerinin okunmasını tavsiye etmiştir:
Sizden kim deccale yetişirse KEHF SURESİNİN EVVELİNİ ONUN ÜZERİNE OKUSUN, bu surenin sonu deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur. (Sünen-i Ebu Davud, 5/121)
ASHAB-I KEHF, HZ. MEHDİ (A.S.)'IN YARDIMCILARI OLACAKTIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)
Ayette dikkat çeken ikinci bir konu da, Hz. Hızır'ın o dönemdeki sosyal ortam hakkında verdiği bilgidir. Hz. Hızır bu durumu, "her gemiyi zorbalıkla ele geçiren kimseler olduğunu" belirttiği sözleriyle açıklamış ve gemideki insanları bu kimselerin zorbalığından kurtarmayı amaçladığını söylemiştir.
Bilindiği gibi 1979 yılı, zorbalık ve terörün hat safhaya çıktığı bir dönemdi. O dönemde bankalar, fabrikalar, iş yerleri ve devlet kurumları işgal ediliyor, zorla ele geçiriliyor, bankalarda paraları olanların paraları gasp ediliyor, insanların evlerine girilip eşyaları soyuluyor, mal varlıklarına el konuyordu. Dönem tam anlamıyla bir terör ve azgınlık dönemiydi.
İşte ayette aynı zamanda, 1979 yılında böyle zorbaca bir terör ve anarşi ortamı oluşacağına da işaret edilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS)'IN İSTANBUL'DA BAŞLAYACAĞI MÜCADELESİNDE SIRASIYLA MEKKE DÖNEMİ, KUDÜS DÖNEMİ VE SONRASINDA DA ROMA DÖNEMİ OLACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerden ve Üstad Said Nursi'nin açıklamalarından da Hz. Mehdi (as)'ın dalalet ve deccaliyet sistemini; Darwinizm, materyalizm ve ateizm gibi Kuran ahlakına karşı mücadele veren deccali felsefeleri, cahiliye sistemini fikren mağlup edeceği yerin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır.
Hz. Mehdi (as)'ın Mekke'de bulunduğu dönem ise Kuran ahlakının dünya hakimiyetinin gerçekleşmesi açısından önemli bir dönem olacaktır. Müslümanların ileri gelenlerinin; tüm Müslümanlar adına manevi bağlılıklarını, sevgilerini belirtecekleri dönem onun Mekke'de bulunduğu dönemdir. Ancak Mekke dönemi Hz. Mehdi (as)'ın ilmi mücadelesinin son yıllarına denk gelecektir. Üstad Hz. Mehdi (as)'ın bu dönemini siyaset ve saltanat dönemi olarak adlandırmıştır. Onun zuhurunun son yılları olan Mekke döneminde İslam ahlakının dünya hakimiyeti gerçekleşecektir. Hz. Mehdi (as), Mekke'de bulunduğu bu dönemden sonra Kudüs'te de uzun bir süre ikamet edecektir. Kudüs'te Hz. Süleyman (as)'ın mescidini yeniden inşa edecek, Hıristiyanlara İncil'in gerçeğiyle, Musevilere Tevrat'ın gerçeğiyle, Müslümanlara ise Kuran ahlakına göre davranacaktır. Hadislerde açıkça bildirildiği üzere Hz. Mehdi (as), bir sonraki döneminde Roma'yı da manevi kontrolü altına alacaktır.

KONUYLA İLGİLİ HADİSLER

Hz. Mehdi (as)'ın Doğumu Evde Olacaktır
İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle buyurmuştur: "Bizim Kaim'imiz (Hz. Mehdi (as)) ile Allah'ın resulleri arasında birtakım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyyub ve Muhammed sallâ'llâhu aleyhi ve alih peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İBRAHİM İLE, DOĞUMUNUN GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN EVDE OLMASINDA) ve halktan uzak durmasında..." (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)
Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin (as) şöyle buyurur: "KÂİM'İMİZİN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) DOĞUMU İNSANLARA GİZLİ KALACAKTIR..." (Bihar-ül Envar, c. 51, s. 135)
Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)'e ait Kutsal Emanetlerin Bulunduğu İstanbul'dan Çıkacaktır
Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi ki: Hz. Mehdi (as)'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz (sav)'in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 65)
Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup, dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (sav)'in vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi (as) çıkınca açılacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 23)
Alametlere gelince; beraberinde Allah Resulünün (sav) gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 164)
Hz. Mehdi (as) Doğduğu Büyük Şehirden Çıkıp Köprüyü Geçerek İstanbul'a Gelecektir
"Konstantiniyye'nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi (as) karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki: Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Beni İsrail' e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbir ile şehrin 12 burcu da düşecektir." (El-Kavl-ül Muhtasar fi Alametil Mehdiyyül Muntazır, s. 57)
Hz. Mehdi (as)'a Mekke'de Biat Edilecektir
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Hz. Mehdi (as), MEDİNE'DEN (BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN) çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükun ile Makam arasında ona biat edecekler." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Nuaym bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;
"Hz. Mehdi (as), Mekke'de Peygamberimiz (sav)'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar…" (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
İnsanlar nihayet Hz. Mehdi (as)'a gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat edeler. "Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler -Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31)
… Mekke halkından bir grup onu (Hz. Mehdi (as)'ı), istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. Hacer-i Esved'le Makamı İbrahim arasında ona biat ederler. (Sünen-i Ebu Davud, 5/94; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
... Ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de gökte de Hz. Mehdi (as)'dır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)
Hz. Mehdi (as)'ın Kudüs Dönemi
Nuaym b. Hammad, Ertah'dan tahric etti, dedi: HZ. MEHDİ (AS) BEYT-ÜL MAKDİS'E (KUDÜS'E) İNER VE MİLLET O'NUN EHLİ BEYT'İNDEN GELENLERLE UZUN BİR MÜDDET YAŞAR... (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 77)
Hz. Mehdi (as) müminlerle beraber Beytül Makdis'de (Kudüs) sabah namazı kılarken, o sırada nüzul eden (yeryüzüne inen) Hz. İsa (as)'ı takdim edecek ve Hz. İsa (as) ellerini, onun (Hz. Mehdi (as)'ın) omuzuna koyarak, "Namazın kameti (farz namazı kılmak için okunan ezan; namaza başlama işareti) senin için getirildi, bu yüzden sen kıldır" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi (as), Hz. İsa (as) ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)
Ebu Amr ve Dani Sünen'de Cabir b. Abdullah'dan tahric ettiler, Dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu: Taki, İsa İbni Meryem, fecrin doğması sırasında, Beytül Makdis'te Hz. Mehdi (as) üzerine nüzul edene kadar Benim ümmetimden bir taife Hak üzere mücadele edecektir. O zaman Hz. Mehdi (as) der: "Ey Allah'ın Peygamberi geç öne bize namazı kıldır" O (Hz. İsa (as) ise, "Bu ümmetin biri (HZ. MEHDİ (AS)) diğerlerine emirdir" der. (Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s.80, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)
Hz. Mehdi (as) Musevilere Tevrat'ın Gerçeğiyle, Hıristiyanlara ise İncil'in Gerçeğiyle Hükmedecektir
Cabir b. Yezid el-Co'fi, İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor:
"... Hz. Mehdi (as)'ın Hz. Mehdi (as) diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak ve YAHUDİLER ARASINDA TEVRAT'LA HIRİSTİYANLAR ARASINDA İNCİL'LE HÜKMEDECEKTİR." (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 254-255)
"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK... (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)
Hz. Mehdi (as) Roma'yı Manevi Kontrolü Altına Alacaktır
"… Hz. Mehdi (as) ve talebeleri … (Roma'yı) tesbih ve tekbirle manen feth edeceklerdir…" (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, s. 204) (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)

HZ. MEHDİ (AS) İÇİNDE GENİŞ ÇARŞILARIN BULUNDUĞU BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN ÇIKACAKTIR

O (Hz. Mehdi (as)) dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi (fikren) yok eder. Ehl-i İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytü'l-Makdis'de toplar. İçinde bir çarşısının her bir çarşıda da bin dükkanın bulunduğu bir şehre gelir... (İmam-ı Suyuti. Hazret-i Ali (ra)'den) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık Sayfa: 367)
Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen diğer hadislerle birlikte değerlendirildiğinde, bu şehrin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır. (Doğrusunu Allah bilir.)

HZ. MEHDİ (AS), TÜRK MİLLETİNİ DERİN İLMİ VE BİLGİSİ İLE AYDINLATACAKTIR

"... BİR ULUS, BİR NALBANTIN BİR OKUN UCUNU BİLEMESİ GİBİ BİLENECEKTİR- GÖZLERİ VAHİYLE AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEFSİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KADEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA SUNULMUŞ OLACAKTIR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
Bu hadiste, Türkiye'de zuhur edecek olan HZ. MEHDİ (AS)'IN TÜRK MİLLETİNİ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YOĞUN BİLGİ VE KÜLTÜR AKTARARAK EĞİTECEĞİNDEN, onları ŞEVKLENDİRİP KALPLERİNİN İSLAM DİNİNE İYİCE ISINMASINI SAĞLAYACAĞINDAN bahsedilmektedir. Hz. Mehdi (as) Türk milletine çok yoğun şekilde imani ve ilmi bilgi aktararak onları aydınlatacaktır. Onun döneminde Türk milletinin zihni iyice berraklaşıp, akılları daha da güçlenecek; feraset ve basiretleri artacaktır. Türk milletinin her konuda bilgi sahibi olması, Hz. Mehdi (as)'ın derin ilmiyle onları aydınlatması vesilesiyle mümkün olacaktır.

HZ. MEHDİ (AS) ÖNCE TÜRK BAYRAĞIYLA TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKACAK; SONRA DA YEŞİL BAYRAKLARI OLAN DİĞER ÜLKELERİN MANEVİ ÖNDERLİĞİNİ ÜSTLENECEKTİR

O yılda KIRMIZI BAYRAĞIN VE SONRA YEŞİL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN OĞLUM'UN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) gaybeti ilan olunacaktır. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)
Peygamberimiz (sav)'in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (as) önce Türk bayrağıyla Türkiye'den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türk İslam Birliği'nin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir.

HZ. MEHDİ (AS) TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK VE MÜCADELESİNİN SONUNA KADAR BURADAN AYRILMAYACAKTIR

"HZ. MEHDİ (AS) RUM'DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye'ye diyar-ı Rum deniliyordu.) AYRILMAYACAKTIR." (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)

TÜRKLER AHİR ZAMANDA BÜYÜK GÜÇ SAHİBİ OLACAKLARDIR

Semure'nin rivayetine göre, Rasulullah aleyhissalatü vesselam şunu söyledi: "ALLAH, AVUÇLARINIZI ACEMLERLE (TÜRKLERLE) DOLDURACAKTIR. ONDAN SONRA ONLARI ARSLANLAŞTIRACAK VE ONLAR SİZİN DÜŞMANLARINIZLA (İNKAR EDENLERLE) SAVAŞACAK (FİKREN MÜCADELE EDECEK) VE GANİMETLERİNİZİ YİYECEKLERDİR." (Ahmet, Bezzar, Taberani, Ebu Nuaym, Hakim) (İsmail ibn Yusuf Nebhani, Resullerin Efendisi Hakında Allah'ın Alemlere Karşı Hücceti Peygamber Efendimizin Mucizeleri, cilt 2, Çeviren: Abdülhalı Duran, s. 759, no: 1840)
Hadisteki "Allah avuçlarınızı Türklerle dolduracaktır" sözleriyle, ahir zamanda, ateist siyonistlere ve masonlara karşı "Türklerin büyük bir güç sahibi olacağı" belirtilmiştir. "Allah'ın onları arslanlaştıracağı" ifadesi ise, bu dönemde Türklerin cesur ve atak tavırlarıyla dikkat çekeceklerini ve cesur konuşmalarıyla bunu tüm dünyaya göstereceklerini ortaya koymaktadır. Hadisteki bilgilerden Türklerin ahir zamanda arslanlar gibi olacağı; ateist siyonistler ve masonlar gibi, o dönemin tüm sapık unsurlarına karşı çok etkili bir fikri mücadele yürütecekleri anlaşılmaktadır.
Hadisteki "Türklerin ganimetleri yiyecekleri" sözleriyle de, Türk İslam Birliği'nin kurulması sonucunda Türklerin çok büyük bir güç elde edecekleri ve bu birliğin imkanları sayesinde hem Türklerin çok zengin hale gelecekleri hem de tüm İslam alemini zengin edecekleri anlatılmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder