26 Haziran 2014 Perşembe

Hz. Mehdi (as) döneminde Museviler
HZ. MEHDİ (AS) GERÇEK TEVRAT'I ÇIKARIR VEBİR MUSEVİ CEMAATİ ONUN VESİLESİYLE MÜSLÜMAN OLUR
"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur." (İmam-ı Suyuti)
"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK, YAHUDİLERE KARŞI DELİL GETİRECEKTİR."(Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)
BİRÇOK MUSEVİ HZ. MEHDİ (AS) VESİLESİYLE MÜSLÜMAN OLACAKTIR
Nuaym, Selman b. İsa'dan tahric etti, o dedi: "Duyduğuma göre, Hz. Mehdi (as)'ın elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis'de O'nun önüne getirilir. Museviler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar."(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)
HZ. MEHDİ (AS) İLE BİRLİKTE BEN-İ İSRAİL'DEN BİR HALK OLACAKTIR
Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde Hz. Musa (as)'ın kavminden olan iman sahibi, Allah'a karşı samimi olan Musevilerle bağlantı içinde olacak ve bu kavimden bir grup insan onunla birlikte hareket edecektir.
Şeyh el-Müfid, El-İrşad adlı kitabında, el-Mufezel ibn Ömer'den Ebu Abdullah (as)'ın şöyle söylediğini bildirdi: "İMAM MEHDİ İLE BİRLİKTE... MUSA KAVMİNDEN BİR HALK OLACAKTIR." (El-Irşad, El-Mufid El-Tusi s.402)
HZ. MEHDİ (AS) MUSEVİLERİ HZ. DAVUD (AS) VE HZ. SÜLEYMAN (AS)'IN HÜKMÜYLE YÖNETECEKTİR
Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in soyundan olacaktır. Bilindiği gibi Enam Suresi'nin, 82 - 87. ayetleri arasında peygamberlerin aynı soydan oldukları bildirilmiştir. Yani tüm peygamberler aynı soya mensupturlar. Bu nedenledir ki Hz. Mehdi (as) da doğal olarak Hz. Musa (as)'ın, Hz. Süleyman (as)'ın, Hz. Eyyüb (as)'ın ve Hz. Davud (as)'ın soyundan olacaktır. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde Kitap ehline şefkatle ve sevgiyle yaklaşacak, onları koruyup kollayacaktır. Bu samimi yaklaşımı ve ihlaslı tutumu, bazı Musevilerin Müslüman olmalarına vesile olacaktır. Hz. Mehdi (as) Museviler arasında Tevrat'ın aslıyla hükmedecektir.

Ali ibn-İbrahim babası ibn Ebu Ömer, Mansur'dan, Fazıl el-Aour Ebu Übeyde'den 

bildirmiştir: 

"PEYGAMBERİN EHLİ BEYTİNDEN KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) GELDİĞİNDE, DAVUD VE 

SÜLEYMAN HÜKÜMDARLIĞINA GÖRE YÖNETECEKTİR."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder